GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1919-09-21
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Ginive als zetel van den Volkerenbond. De hoogleeraar Eugene Choisy, die aan de Geneefsche Universiteit professor in de Geschiedenis is, bevindt zich tegenwoordig in de Vereenigde Staten. Daar heeft hij er op gewezen, dat men te recht Geneve heeft gekozen als zetel van den Volkerenbond. Hij noemt ...

De Heraut
WINCKEL.
275 woorden
Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband:

Versclienen in de SerieVoop Onderwils en OpvoedingUitgaven van het Gereformeerd Schoolverband: No. 16Voortgezet OnderwijsDOOR«I. C. WIRTZ Czn.Prijs f 0.45.AMSTERDAM.DRUKKERIJ DE STANDAARD. ...

De Heraut
24 woorden
The Metropolitan tabernacle pulpit

The Metropolitan tabernacle pulpit

Aangeboden: Tbe Metropolitan tabarjiacle pulpit40 vols. sermons, by C. H. SPURGEON. Waarvan ingenaaid en 32 d)n. in oorspronkelijlie banden. Uw bod op te geven onder letter H, KRAMERS Boekh., Valkenboschplein 11 Den Haag. ...

De Heraut
32 woorden
N. V. DE STANDAARD.

N. V. DE STANDAARD.

De Groote Synode vanDordrecht in 1618-1619Met veie aanteei< eningen, geput uit de ooi'spronl(eliji< e, voor eendeel onuitgegeven bronnenDOORDr. H. KAAJANV. D. M. te Rotterdam, ISchrijver van De Pro-Acta der Dordsche Synode.Een h ...

De Heraut
349 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep na smartelijk lijden, in zijn- Heere en Heiland, j onze innig geliefde Echtgenoot en VaderJOHANNES WILLEM REESE, in den ouderdom van bijna 46 jaar. Wed. J. W. REESE-^A. S. VELDERS. C. REESE. Amsterdam., 13 Sept. 1919. Nassaukade 81. ...

De Heraut
37 woorden
DE HERAUT in Zuid- Afrika

DE HERAUT in Zuid- Afrika

e AbonnementenBflT nEinopHEIRJLUTZuid-A.frikaworden aangenomen door J.L.. VJLNSCIIJLIB: , \ Boekhandelaar Kerkstraat CentraalF'retoriaPostbus 724. ...

De Heraut
12 woorden
Dr. F. W. GROSHEIDE

Dr. F. W. GROSHEIDE

Bij J. H. KOK te Kampenverscheen heden: PRINCIPIEEL STUDEERENTOESPRAAKGEHOUDEN BIJ DEN AANVANG VANDEN NIEUWEN CURSUS AAN DEVRIJE UNIVERSITEIT DEN 17ENSEPTEMBER 1919 DOORDr. F. W. GROSHEIDE Hoogleeraar a. d. V. U.PRIJS f 0.60. ...

De Heraut
31 woorden
Keukenmeisje.

Keukenmeisje.

= = AMSTERDAM. = =Keukenmeisje.In het Tehuis voor Ouden van Dagen, N. Heerengracht 143, Amsterdam, wordt zoo spoedig mogelijk een flink KËUKENMEISJE gevraagd. Goed salaris. Aanmelding schriftelijk of in persoon, op Dinadagmiddag tusschen 2—5 uur. ...

De Heraut
32 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

^jjöe»!^ y^& e^^vi-eea^ ...

De Heraut
5 woorden
Mr. GROSHEIDE ACCOUNTANT

Mr. GROSHEIDE ACCOUNTANT

Mr. GROSHEIDEACCOUNTANT(Lid Ned. Instituut)SINGEL No. 303. ...

De Heraut
7 woorden
van 4