GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1919-09-21
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Om den ernst van het vraagstuk, dat zoo zeer heel onze kerkelijke wereld bezig houdt, nemen we hier het getuigenis op, dat Ds. Rullmann heeft afgelegd op een der samenkomsten, waar Ds, Netelenbos meende zijn standpunt te moeten verdedigen.Als ik het woord vraag, doe ik dat met een tiloeden ...

De Heraut
2339 woorden
De zaak Netelenbos.

De zaak Netelenbos.

Zooals men weet, had de Classis Middelburg aan een Commissie, bestaande uit Prof. Geesink, Prof. Hoekstra, Prof. Honig en Ds. Landwehr opgedragen om met Ds. Netelenbos te spreken over zijn afwijkende meeningen. De conclusie van dit rapport, dat op de Classis werd ingediend, luidde aldus: D ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
238 woorden
Geen toenadering.

Geen toenadering.

Onze stille hoop, dat de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk luisteren zou naar het verzoek, tot haar gericht, om toenadering te zoeken tot alle Kerken, die de Gereformeerde belijdenis lief hebben, is helaas niet vervuld.Het besluit, dat de Synode dezer Kerk nam, toont veeleer, dat ...

De Heraut
457 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zwitserland. De groote Raad van Bazel uam een wetsontwerp aan, waarbij het vruchtafdiijven voortaan geen strafbaar feit zijn zou. De Kerkeraad van Bazel protesteerde daartegen ernstig en waardig, waarbij zich de Bazelsche vereeniging van arisen aansloot. Het gelukkig gevolg daarvan is geweest, da ...

De Heraut
1877 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Barbaren. — Eén. — Briefwisseling. — In de asch. —N. N. vraagt: In ’t laatste hoofdstuk van Handelingen wordt gesproken van de vriendelijke ontvangst, die Paulus en zijn lotgenooten te beurt viel op het eiland Mélite, waar men hen gastvri ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
854 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Alles is aan het Bureel in de weer om te zorgen, dat vóór 1 October de kwitantiën bij de B. B. Correspondenten zijn.Ditmaal is het werk veel meer, en ook nog aangenamer dan vorige jaren.Jammer, dat de dagen ...

De Heraut
E. J. van Voorst
1129 woorden
Gloed, per bal.

Gloed, per bal.

Gloed, per baa.Gloed voor stovenverwarming in keren, stichtingen en particulier gebruik n plaats van kolen geeft reuk noch alm, is gemakkelijk oji voordeelig.Gloedfabriek Vesuvius, . VAN VLIET, Koog a/d Zaan. ...

De Heraut
32 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

LG.WEISZ& C"., Commissionairs in Effecten, KeizersgrachtNo. 166, ...

De Heraut
7 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Amsterdam (voor den dienst te Solo), A. Pos, prop. te Zaandam. — Woubrugge en Tijnje, H. Veldkamp, cand. te Groningen. — Blija, J. Tonkens, te Lutjegast. — Héinenoord, E. Zwiers, te Woudsend. — Serooskerke, D. B. Hagenbeek, te Vlaar ...

De Heraut
309 woorden
BOEKWERKEN

BOEKWERKEN

I. CATALOGUS van. NIEUWE ——^BOEKWERKENEnorme keuze uit honderden boeken op alle gebied, voor elke leeftijd. Lage prijzen. De nieuwste uitgaven en „oude bekenden", — —II. CATALOGUS van„Tweede-Hands"Boekwerken.Inhoud vooral THEOLOGIE, Verhalen, Stich ...

De Heraut
49 woorden
van 4