GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1923-05-11
PAROCHIE-INDEELING OF KERKSPLITSING.

PAROCHIE-INDEELING OF KERKSPLITSING.

I. De kerk in, de groote steden.Er behoort zekere moed toe, voor dit onderwerp aandacht te vragen.Het is allerminst nieirvv. Gedurende de laatste twintig: jiaren werd liet van alle kanten belic'ht. Builen, miaar niet het minst in den Kring' van de ker ...

De Reformatie
C. LINDEBOOM.
1700 woorden
Wondere blijdschap.

Wondere blijdschap.

De discipelen vian Jezus 'k'unrien niet op den Olijfberg blijv^en. Wel zou (het hun misschien liever geweest zijn, op deze pleki, A^anwa, ai* de Meester Mias opgevaren, tabernakelen te bouwen, en de plaats v, an afsdheid te wijden tot een .heiligdom der stille meditatie; wel was het hun schooner ...

De Reformatie
K. D.
778 woorden
Het belijdenisrapport.

Het belijdenisrapport.

Ook dit rapport levert het bewijs, dat we kerkelijk heel snel leven.Toen schrijver dezes predikiant w^erd, bestond er geen fcans op', dat een Generale Synode vragen voor de Openbare Belijdenis zou opstellen.Bijna algemeen leefde men in de overtuiging, dat iedere plaatselijfe kerk di ...

De Reformatie
HEPP.
3061 woorden
In de school der wijsbegeerte.

In de school der wijsbegeerte.

XXVI. Religieuse Wijsbegeerte. Zoodra het op-den waarheidsinhoud aankoimt, blijkt bij do wijsbegeerte', véél meer dan bij' den godsdienst, de eenzijdigheid en bekrompenheid van bet mjenschelijk' versta, nd, de onmogelijkheid om evenw ...

De Reformatie
B. W.
1668 woorden
Het Grieksche heldendicht.

Het Grieksche heldendicht.

V (Slot.) Als men zich indenJit, welk een betooverendschoone natuur de Grieken dagelijks omgaf, — hoe vertrouwd dit volk leefde met de vrije natuur, dan bevreemdt (het ons in hooge m[ate', dat - wij zoo weinig sporen van die belang'stelling, die wij k'oeste'ren v'o ...

De Reformatie
1595 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

LXXV. In het jaar 1878 (had de Synode arfcü^el 38 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs in dien zin gewijzigd, dat voortaan verschil van geloofsovertuiging en godsdienstige begrippen geen grond tot afwijzing bij de z.g. „aanneming" taocht opleveren. Ieder ou ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1570 woorden
Christelijke Nationale Conferentie te Shanghai.

Christelijke Nationale Conferentie te Shanghai.

III. Hoe moet het hart van den Christen-Chinees van blijdschap hebbien geklopi: , toen hij de Chr. Nationale Conferentie te Shanghai. (van 2—11 Mei 1922) hoiorde beraadslagen over de C h i n e e s c h e kerk. Ze'ker, de Christen-Chinees is eerst Christen en daarna ...

De Reformatie
J. D. W.
1759 woorden
Het Bevaar van elkander niet te kunnen begrijpen tusschen Duitschland en Frankrijk.

Het Bevaar van elkander niet te kunnen begrijpen tusschen Duitschland en Frankrijk.

Professor Henri L i c h t e n b e r 'g e r, die aan de Parijsche Universiteit Idoceert in de G e r m' a n i s t i k!, heeft een boek geschreven over: het huidige Duitschland in zijn Verhouding tot Fran k' r ij k. Dit boek is in beide landen met groote ingenomenheid ontvangen. De vrede van Versail ...

De Reformatie
G. KEIZER.
912 woorden
PERS-SCHOUW

PERS-SCHOUW

Christendom en Pers. De {antir.) „Rotterdammèf" citeert een geestig artikel van Ds K. Schilder (Delftsche Kerkbode) dver / de dwaz'e naïviteit, waarmee „ortho'doxe" christenen den geksten journalistieken romme.l in huis halen.Het is de „peine" waaRd.M ...

De Reformatie
B. W.
2040 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN

GEREFORMEERDE KERKEN

Beroepen te: Andel, H. H. van Kapel, cand. te Den Haag. Arum, S. P. Vermeer, cand. te Haarlem. Brussel, Dr E. D. Kraan, te Zuijlen. Pulzen, N.-H.. S, de Vries te Ambt-A'oUonliove B.Aangenomen naaj: Nleuneroord, 2e maal beroepen, S. van Dijken te Zweeloo.Bedankt voor: ...

De Reformatie
568 woorden