Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

7 resultaten
Filteren
HET EVANGELIE VAN JOHANNES.

HET EVANGELIE VAN JOHANNES.

I. Heden ten dage is er groote belangstelling in de Evangeliën op' te merken. Niet alleen bij hen, die die Evangeliën als het geschreven Wooid van God geloovig aanvaarden, maar in veel breedere kringen.Ten deele is deze herleefde belangstelling te verklaren ...

5 september 1924
De Reformatie
C. BOUMA.
1526 woorden
Krachtsvernieuwing.

Krachtsvernieuwing.

Het kan en het mag ons oog boeien, als we ze zien in hun kloeken durf, in hun krachtigen aanpak, in hun vlammend enüiousiasme, jonge menschen, die hun spieren spannen voor den levensloop.Maar het echte, het bllijvende is dat toch niet. W.ant dit is juist de eigen aard van all© natuurlijke ...

5 september 1924
De Reformatie
G. R. K.
1015 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Een onzer lezers vraagt m'n oordeel over het geoorloofde van het bezoeken eener tentoonstelling — in zijn geval geldt het een landbouwtentoonstelling — die ook op den Dag .des Heeren geopend is.Deze vraag is stellig niet één der moeilijkste, die er ten opzichte van onzie verhouding als gel ...

5 september 1924
De Reformatie
FERNHOUT.
1213 woorden
Belgische reis.

Belgische reis.

V. Den tweeden dag werd des morgens reeds om half negen een bidstond gehouden, waa, ma om nege.n uur de zitting va, n de Synode wederom een aanvang nam. Na gebed en gezang werd appèl nominaal gehouden, - vviaama de voorlezing der notulen volgde van den vorigen dag, ...

5 september 1924
De Reformatie
G. KEIZER.
1357 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Elise van Calear. Van denzelfden schrijver als we voor 2 vvefcen reeds citeerden. Dr v. & heel Gildemeester, lezen we in „Stemmen voor Waarheid en Vrede" interessante artikelen over Elise van Calcar. Enkele stuicken nemen we over: Mij is het hiervolg ...

5 september 1924
De Reformatie
K. SCHILDER.
1552 woorden
Dr J. H. Gunning Wz., „Problemen der Rijpere Jeugd” (2e druk). Utrecht. — G. J. A. Ruys.

Dr J. H. Gunning Wz., „Problemen der Rijpere Jeugd” (2e druk). Utrecht. — G. J. A. Ruys.

BOEKBESPREKING. Eenigen tijd geleden zond de uitgever Ruys te Utrecht een prospectus de wereld in omtrent een komende serie brochures voor ouders en jjpvoeders, ten einde aan menschen „die in hun vrije uren aan jeugdwerk willen doen en die slechts weinig tijd hebbe ...

5 september 1924
De Reformatie
C. T.
581 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Hoogeveen: 'W. Fabér te'Sérooskerke (W5> ^^J^l|ff^Pr-ï' koel-te Velzen. ''M^^^^^^t'^'^' Westmaas: W. J. BaaB-ie. Heemstede , etti%l^K^5iE=!ÏK|TOÏiiii'-' te uen Haag.Beroepen te: Driesiim: Dr S. P. Dee te Dvvingeloo. Engwierum: Th. A. Bergsma te Drogeham. Heemse ...

5 september 1924
De Reformatie
271 woorden