GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1926-05-07
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

IV. Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizóndering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen met de katholiciteit van kerk en christendom doet zich voo ...

7 mei 1926
De Reformatie
K. S.
3345 woorden
Zeer verre het beste.

Zeer verre het beste.

(Hemelvaart) Als straks de morgen van den gedenkdag van uws Heilands Hemelvaart licht, begin daa met u doof te malcen voor de stemmen, • die daar in de wereld van oaigeloof kraaien over dat zalig heilsfeit, mijn ziel!Ach, gij weet het, wat die rumoierige ste ...

7 mei 1926
De Reformatie
HEPP
723 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V. De missive "fa.r& Msp: ; ^^0^i£^m> •Fortman CS. - ^ « ^ ^ ^ ^ iNaar het ons voorkomt, werd aan he't schrijven, ^ dat door Dr J. P. de Gaay Fortman c.s. in Januari vAn dit jaar aan de Synode werd gezonde^-ve^ te weiiiig aandacht geschonken.Me ...

7 mei 1926
De Reformatie
J. C. RULLMANN
P. CH. VAN DER VLIET
HEPP
5939 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

II (Slot). We zijn het dus eens over deze twee dingen: ie. dat het Heilig-Avondmaal niet door Christus is ingesteld om den zijnen af en toe een ure van gevoelige geestelijke genieting te geven, maar tot sterking van hun geloof; en 2e. dat versterking van ons geloof ...

7 mei 1926
De Reformatie
K. F.
1204 woorden
Ons Indië!

Ons Indië!

Reeds eerder (16 Oct. '25) is in deze rubriek! gewezen op het geviaar, dat ons Indië dreigt van communistische zijde. Thans vestigt het debat over de begrooling vkn koloniën en de communistische interpellatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal opnieuw de aandacht opl dit ernstig gevaiar. ...

7 mei 1926
De Reformatie
E. VISSER
889 woorden
Een Gouden Jubileum.

Een Gouden Jubileum.

In de Lentemaand van dit jaar heeft de Chrii lelijke 'Gereformeerde Kerk in Amerika feest ge-vierd. God had groote dingen bij haar gedaan dies was zij verblijd.Den 15den Maart was het vijftig jaar gelede dat Ds G. E. Boer geïnstalleerd werd als de eersto; ^ docent der Chr. 'Geref. Kerk em ...

7 mei 1926
De Reformatie
H. KUIPER
1129 woorden
De oorzaken van de psycho-pathologische verschijnselen in de moderne romanliteratuur.

De oorzaken van de psycho-pathologische verschijnselen in de moderne romanliteratuur.

II. In het vorige artikel vingen we onze bespreking van de oorzaken der psycho-pathologische verschijnselen in de moderne romanliteratuur aan, met te wijzen op het individualisme, als het clement, dat in de eerste plaats moet worden genoemd.-"We betoogden, d ...

7 mei 1926
De Reformatie
C. T.
1176 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Ds H. C V. d. B.rink over veel, ook over het „naarstig toezien". In de „Geld. Kerkb." herinnert Ds Renting aan onderstaande regelen van Ds H. O. Brink! in zijn brochure tegen de Ethischenr: Zoodat het volstrekt niet te verwonderen is, dat in onzen tijd, die ...

7 mei 1926
De Reformatie
K. S.
2893 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Hillogersberg-Straatweg: A. Wijngaarden te Baarlanil. Ivami), Weerden: --ffl \. I Woadë A. Wii'i-siima Ie W.); L'. v: iii üijt ^ p . .V.Mileii tc (orredijk. WurnuT, te /aauLsl i.g. 's llcrtoaeaiiorfch.Aaugenöinèn naar: Diiesum c.a.: caiid. .). ('. Itaartsru ti Soerabaja (2e pr ...

7 mei 1926
De Reformatie
392 woorden