GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1940-02-09
Een belijdenis.

Een belijdenis.

Een belijdenis begrijpt niet en verklaart niet de verhorgenheden, maar spreekt ze uit en stelt ze ordelijk voor, en heeft om dat te kunnen doen zich eerst rekenschap moeten geven van de verhouding en de zmorden.Dr A. KUYPER, „De Heraut", 11 December 1887. No. BSO. ...

9 februari 1940
De Reformatie
Dr A. KUYPER
45 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefl-beweBlng. VI. (Slot.) Het is uit wat tot dusver bespipoken werd wel duidelijk geworden dat Inayat Khan om een oveteenstemming tusschen de heidensche godsdiensten en het christendom mogelijk te maken noodzakelijk er toe komen moest om alie fun dam en ...

9 februari 1940
De Reformatie
H. M.
1492 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Profeet, Priester en Koning. Meer dan eens heeit de Heiland, getrouw aan de wel, zijn twee draclimen, een halven stater, bijgedragen aan den tempel. Het was voorschrift der , wet (Ex. 30), door Joas in eer hersteld, ook door Neheraia behartigd.Het was positi ...

9 februari 1940
De Reformatie
K. S.
871 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Verweer in „De Heraut”. Prof. Kuyper schrijft in „De Heraut", dat hij polemiek over de geschilpunten, liefst zou vermijden. Wij hebben dat niet kunnen zien, toen prof. Hepp brochures schreef en medeleden eener synodale commissie beschuldigde van afwijking. „De Hera ...

9 februari 1940
De Reformatie
K. S.
E. H. BROEKSTRA
5730 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Bevroren leiding. De ongewoon-lange vorstperiode brengt allerlei perikelen mede.Zaken treuren over gering debiet, sprekers-op^ tournee sneeuwen in, kelen krijgen een kraaiengeluidje, dat niet bepaald tot verlevendiging van de aandacht strekt. Onze hviisvrouw ...

9 februari 1940
De Reformatie
N. B.
661 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Contrasten. Het is iiiel slechts de eisch van een klassiek drama, dat eenheid van handeling een noodzakelijke voorwaarde is, voor een goed gecomponeerd stuk. Zelfs liet meest romantische werk vraagt zelftucht van zijn auteur, vermijding van alle noodelooze bijkomst ...

9 februari 1940
De Reformatie
H. S.
1419 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAP£ - de Afscbeidlng - JANSSEN.vn. Om de Synode van 1618 en 1619. Hel Classicaal Bestuur van Heusden heeft niet lang kunnen rusten op de lauweren, behaald in den strijd legen Scholte.Te Almkerki), waar ...

9 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1855 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Calvijii en het Orgel. I. Dr Jog PQllmann's daad van eenvoudige ReGhtvaardigheiei.De schrijver van „Het Volkslied in de Nederlanden" zond ondergeteGkende „Studiën-Reeks No. 4" toe: „In de hoop dat zijn Vader er wat plcizier aan gehad zou hebben". ...

9 februari 1940
De Reformatie
S. ZWART Jz.
1517 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het „Leidersblad" over het verbond. Onze jeugdleiding heeft dringend behoefte aan verbreeding. Het bloed moet verfrischt v/orden; men bedenke wel, dat wij hiermee geen aftapping bedoelen. Maar het wordt tijd, dat de eenzijdigheid, die er in op te merken valt, en di ...

9 februari 1940
De Reformatie
K. S.
2580 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Hattem: A. Kuiper te Onnen (Gr.) en J. O. Mulder te Langerak (Z.-H.).Beroepen te: Solo (Hol!. Kerk) : Dr S. U. Zuidema, miss. predikant (Geref. Kerk van Delft) te Solo.Aangenomen naar: Eefde-Gorssel: Cand. E. J ...

9 februari 1940
De Reformatie
1483 woorden