GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-05-03
De kerk en haar diensten (Art. 28 N. G. B.)

De kerk en haar diensten (Art. 28 N. G. B.)

HOOFDARTIKEL XII. HET AMBT ALLER GELOOVIGEN 4. En opdat dit te beter mocht o n d e r h o u d e n worden, zoo is het ambt aller geloovigen, v o l g e n s het Woord Gods, zich afte scheiden van degenen, die niet van de Kerk zijn ...

3 mei 1952
De Reformatie
B. JONGELING.
2871 woorden
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Bond

De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Bond

KERKELIJK LEVENDat behalve Dr G. P. van Itterzon ook de Geref. Bond in de Hervormde Kerk weinig gesticht is over de nieuwe kerkorde, is verstaanbaar voor ieder, die iets van geschiedenis en streven van deze Bond weet.Een studie-commissie uit zijn midden was in Mei 1948 eenparig tot ...

3 mei 1952
De Reformatie
P. D.
770 woorden
Nog steeds „tussen ja en neen”

Nog steeds „tussen ja en neen”

Er is een duideUjk verschil tussen de wijze waarop men van synodale zijde de kwesties van de z.g. „scheuring" en het „kerkelijk conflict" en wat daarmee samenhangt aanpakt — èn de manier waarop dat steeds door onze synoden is geschied.Het is van belang daarop te letten en bij de voortduur ...

3 mei 1952
De Reformatie
C. V.
2307 woorden
GEEN VERDOEZELING.

GEEN VERDOEZELING.

De hemel is ons de voltooide schouwplaats van de volmaakte aanschouwers van de definitief uitgewerkte, in niets meer verdoezelde of omnevelde onderscheidingen.De hemel moge de plaats d-er krachtigste verbindingen zijn, hij is óók de plaats der scherpste onderscheidingen.Geen plek in ...

3 mei 1952
De Reformatie
K. S.
69 woorden
Kiezers en gekozenen

Kiezers en gekozenen

OP EN OM ’T KERKPLEIN(Formulier van Enigheid bij de a.s. Kamerverl< iezingen.)Een van de beklemmende verschijnselen bij ons huidig kiesstelsel is de verslapping van de band tussen de kiezers en de gekozenen. Een van onze vaderlandse politieke partijen trachtte bij de laatste verk ...

3 mei 1952
De Reformatie
D. E. C.
374 woorden
Orgelfands-Ereschuld

Orgelfands-Ereschuld

Nauwelijks had ik Vrijdagsavonds afgesloten, of daar kwam Mevr. v. W. uit K. een steentje aandragen voor de nieuwe laag: f2.50 van N. N. De Zaterdagmorgen legde via de giro er een heel rijtje naast: f2.50 van A. M. te A.; f 10.— van N. N. te IJ.; f 10.— van J. W. H. te A.; f3.— van twee zusters t ...

3 mei 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
1117 woorden
Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Juist voor het afdrukken van dit nummer bereikte ons het verpletterend bericht, dat ook Professor B. HOLWERDA plotseling is overleden, op Woensdagavond acht uur, in de ouderdom van 42 jaar.De hoogleraar was tot half zeven in het schoolgebouw, waar hij een candidaatsexamen afnam, werkzaam g ...

3 mei 1952
De Reformatie
R. v. R.
329 woorden
De plaats van onze kinderen naar de Heilige Schrift (IV, slot)

De plaats van onze kinderen naar de Heilige Schrift (IV, slot)

En vragen we dan nader, waarin deze navolging Gods voor de jeugd bestaat, Ef. 6 : 1 zegt het. Hierin zal ze primair bestaan, dat de kinderen hun ouders gehoorzaam zijn in de Here.Maar daarin vraagt de Here van de jeugd evenmin als van de volwassenen, allerlei buitengewone en buitennissige ...

3 mei 1952
De Reformatie
L. SELLES.
2101 woorden
Aris, Adji, Nani en Gondé

Aris, Adji, Nani en Gondé

Beste lezers, hoe vindt u deze namen? Helemaal niet „gek" hè? Dat zijn nu de namen van mijn jeugdige leermeesters in de Daja-talen, die hier in de buurt gesproken worden. Van Aris hebt u al eens iets kunnen lezen in dat stukje, dat ik al eerder schreef en dat getiteld was: „Zouden ZIJ ook eenmaal ...

3 mei 1952
De Reformatie
J. P. MOERKOERT.
1638 woorden
DE „TOON”.

DE „TOON”.

Ik beklaag een gemeenschap, die over den „toon" spreekt, en niet over den „inhoud" en over den „geest".De broederlijke toon moet geen waarheden verzwijgen, dia de rechtvaardigheid gebiedt te spreken.Sommige menschen worden pas huiverig, als de polemische toon scherp wordt. Ik word h ...

3 mei 1952
De Reformatie
K. S.
56 woorden
van 2