GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1952-08-09
SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

SAMEN BIDDEN OM HERENIGING?

HOOFDARTIKELAan de Kerkeraden der Geref. Kerken en der Geref. Kerken (onderh. art. 31 K.O.) in Nederland is medegedeeld, „dat op 7 Juli j.l. te Groningen is opgericht het „Landelijk Comité tot het houden van gebedssamenkomsten (en tot opwekking daartoe) om te komen tot hereniging van de Ge ...

9 augustus 1952
De Reformatie
H. J. J.
1409 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2e verantwoording: 29 Juli: N. N. te N. f200.—; J. C. V. D. te R. f3.—; 1 Aug.: C. B. te R. f5.—; J. P. D. te W. f5.—; 4 Aug.: N. N. te N. f 100.—; totaal f313.—.Eerste verantwoording f 89.90, dus samen f 402.90.Moge deze verantwoording een aansporing inhouden voor de andere broeder ...

9 augustus 1952
De Reformatie
P. GROEN
71 woorden
GRAFMONUMENTEN

GRAFMONUMENTEN

Eerste verantwoording: M.V. „Vutat" III te Zwolle f5.—; Mej. IJ. D. te H. f5.—; J. V. d. W. te R. f25.—; P. E. te A. f2.50; d. b. v. Prof. P. Deddens van L. te D. f 2.50 en van N. N. te H. f25.—; van N. N. te K. f5.— ; J. v. d. H. te K. f2.50; K. M. te R. f2.—; F. L. te L. f 1.—; J. C. v. ...

9 augustus 1952
De Reformatie
O. W. BOUWSMA
866 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (I)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (I)

KERKLIJK LEVENEèèds lang ligt te wachten op beoordeling een geschrift van Prof. J. Hovius van Apeldoorn (Uitgave van fa Weissenbach & Zoon, Sneek) over de Sf^iieVraag, of diakenen behoren tot de kerkeraad. Ik had ^^*''Ptot hiertoe geen gelegenheid, deze brochure nader te ' bekijken; nu ...

9 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
866 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN V Als marxistisch ideaal. Het Communistisch Manifest van 1848, welk gesc"j; : ift men wel eens de heilige schrift van het communisme heeft genoemd, zet in met deze verklaring: „Ein Gespenst geht um in ...

9 augustus 1952
De Reformatie
P. GROEN
1840 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UrievenAmice frater. Zo een paar dagen na de stembusstrijd kwam een vriend mij opzoeken, die zei: ik wil nog wel eens wat praten over enkele dingen, die mij bezig hielden, toen de stembusstrijd gaande was. Nu, daartegen kon ik geen bezwaar laten gelden.Hij zei: het is vooral dat gep ...

9 augustus 1952
De Reformatie
MARNIX
1789 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Wieringermeer, Cand. C. de Haan te Utrecht. Blokzijl, Cand. E. R. Postma te Den Haag.Bedankt voor: Zaandam, E. Koop te Zwartsluis. Ulrum, J. Verkade te Zuidwolde (Dr, ).— KORT VERSLAG INZAKE DE SAMENWERKING VAN KERKEN OVER HET JAAR 1951 TBR VOOR­ KOMING VA ...

9 augustus 1952
De Reformatie
278 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

OVER GEBEDSSAMENKOIViSTEN MET HET OOG OP DE „HERENIGING". Er heeft zich onlangs een landelijk comité gevormd tot het houden van gebedssamenkomsten om te komen tot „hereniging" van de Gereformeerde Kerken.Uit de kring van hen die dit comité vormden was een ti ...

9 augustus 1952
De Reformatie
C. V.
1312 woorden