GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1952-08-23
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

2de verantwoording: 11 Aug.: H. J. L. te K. f2.50; 12 Aug.: W. B. te O. f2.—; F. M. te B. f3.—; Mej. T. H. H. te B. f20.—; 16 Aug.: Mej. R. C, te L. f5.—; en dan krijg ik me daar tot slot van „Tineke" (waar Z9 woont, doet er blijkbaar niet toe) f3.50; met een bijschrift: „voor de bibliotheek van ...

De Reformatie
P. JASPERSE
P. GROEN.
235 woorden
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (III)

KERKELIJK LEVENWe zijn deze artikelen begonnen met het aftekenen van de standpunten; daarbij bleek ons, dat de ..nieuwe koers" in de Ned. Herv. Kerk de diakenen tot de kerkeraad rekent; dat de gebonden kerken in dezelfde richting sturen, en dat ook Prof. Hovius, hoewel wat schoorvoetend, d ...

De Reformatie
P. D.
1065 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VII Als R.K. Solidaristisch ideaal. Voor een juiste waardering van het R.K. Solidarisme zullen wij noodzakelijk niet alleen hebben te letten op de tijd, waarin het als aparte verschijning op de voorgro ...

De Reformatie
1709 woorden
Varia oecumenica

Varia oecumenica

ZENDING EN EVANGEtlSATIEOp de synode der gebonden kerken komt de oecumenische kwestie weer eens op het tapijt.Er moet gerapporteerd worden over het antwoord-schrijven van de Oecumenische Raad in Nederland. Voorts komt een rapport aan de orde, dat de aansluiting al of niet aan de Internatio ...

De Reformatie
VAN DER WAAL.
1388 woorden
BAAS SCHUIL OVER HET GENADEVERBOND

BAAS SCHUIL OVER HET GENADEVERBOND

OP EN OM ‘T KERKPLEINHij was een singulier man.Singulier in alles.Singulier ook daarin, dat hij het zelf nooit geweten heeft.Een deftig man.Des Zondags heb ik hem nooit anders dan in ge- Wede jas en met hoge hoed ter kerk zien gaan. Zo gingen er in die dagen maa ...

De Reformatie
D. E. C.
904 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Met wijdgeopende ogen ! en nochtans verblind! Open brief aan Ds W. S. Hugo van Dalen, door Ds H. Retel. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.Zoals bekend, is Ds Hugo van Dalen iri Rusland geweest om deel te nemen aan het „vredes-congres der Russische kerken", heeft hij van zijn bevinding ...

De Reformatie
P. D.
701 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

UIT DE CANADESE GEREF. KERKEN. Er zit leven in onze jonge Canadese zusterkerken.Ze groeien in aantal, want de stroom immigranten neemt in omvang nog steeds niet af. Maar, wat van meer belang is, ze zijn ook bizonder actief.Sinds Juni van dit jaar word ...

De Reformatie
C. V.
1688 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Delft, D. Deddens te Wetsinge-Sauwerd.Bedankt voor: Bilthoven en Uithuizen. P. van Dijk te Heerenveen. Voorburg, J. H. v. d. Hoeven te Houwerzijl.— DS GROEN NAAR CURAgAO? De kerkeraad te Curagao besloot om ds J. Groen te Groningen uit te nodigen per 1 November naar Cura ...

De Reformatie
197 woorden
Ik wéét ....

Ik wéét ....

Ik wéét dat mijn kruis mij heiligt en dat Gij in liefde kastijdt. Ik wéét dat Uw hand m, ij beveiligt óók. als Gij door 't duister mij leidt.Ik wéét dat Uw Vaderlijk zorgen zoo liefderijk is en zacht. Ik wéét, het gaat naar den morgen al voert Gij mij dóór den nacht.Ik wéét dat ik é ...

De Reformatie
A. JAMOEL HORJUS.
85 woorden