GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
Spot.

Spot.

Werkt voortdurende tegenspraak ontzenuwend op u, ziel, nog meer te duchten is de spot.Dat uw christelijk geloof overal wordt tegengesproken an u mismoedig maken. Doch tegenover de wereld beeerscht gij u.Maar dat het wordt bespot, doet u vaak ook tegenover nderen verlegen staan. Gij ...

De Reformatie
HEPP
737 woorden
Kussingen der wereld.

Kussingen der wereld.

Ts het u verdrietig, o mijn ziel, wanneer gij hel dag a^n dag moet voielen, dat gij behoort tot , , de sekte, die overal wordt tegengesproken", kaai de spot van de wereld u bij^ wijlen zóó sciiucliter maken, dat gij bijna niet rondom u durft zien, veel* meer te vreezen zijn de wereldscthe liefkoo ...

De Reformatie
HEPP
646 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

^ Binnen de veertig jaren. Het is op zichzelf een weemoedige gedachte, dat nog geen veertig jaren na de ineensmei ting der vroegere' twee Gereformeerde, kerkengroepen wegens iifvvijking van de belijdenis 'een schisma: ontstond.Wie geheel in . het tegenwoordi ...

De Reformatie
HEPP
2163 woorden
Verachting.

Verachting.

Als dan niets lielpt, als gij u do-OT tegensp-raaij niet den mond laat sno-eren, maar iets hebt om uw tegenpartij te antwoorden, als gij u door spot niet uit het veld laat slaan, maar waardig iiw Jezus blijft belijden, als gij aan vleitaal het oor niet leent, maar den onwelkomen wierook verdrijft ...

De Reformatie
HEPP
671 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

De komende zittingen der Asser Synode. Een opwekking om op', den volgenden rustdag in onze kerken de zittingen der voortgezette Synode in het gebed te gedenken, mag zeker wel overbodig heeten.Het laat zich niet indenken, dait één Dienaar des Woords den hooge ...

De Reformatie
HEPP
2481 woorden
Verborgenheid en verbond.

Verborgenheid en verbond.

Geen mystieker woord in da taal der openb ar ing is er dan dit woiord: „verbond".Want in het verbond wordt de ware religie gegrepen.En het is deze verbinding .van verbond en verbolgen gemeenschap met 'G-od, deze samenhang lusschen verbond en mystiek, welke in Ps. 25 zoo duidelijk zi ...

De Reformatie
K. S.
958 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVII. P r Oi V i s oi i r.Hoewel wij achter ons laatste artikel in deze reeks het gebruikelijke „Slot" hebbien gepilaatst, kon dit in .yerband met de zaak', welke hierin besproken wordt, niet anders beteek'enen dan een provisoir slot.Of het. werkelijk ...

De Reformatie
HEPP
2395 woorden
Gezag en ervaring.

Gezag en ervaring.

ZÓÓ sprak eens Johannes: ik ben niet geschikt Jezus de sandalen los te maiken.... En toen Jezus kort daarna bij hem kwam en zeide: Johannes, doop uw Messias, — toen heeft hij' bewezen, dat deze belijdenis geen gelegenheids-, maar een verlegenheidswoord geweest was. Hij weigert. Hij w^eigert bij h ...

De Reformatie
K. S.
820 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XVIII. • Nogmaals: de Openingsrede. Het zal bevreemding hebben gewekt, dat wij' wel de rede, waarmede Ds Fernhout de Synode heropende, luide prezen, maar geen enkele passage zelfs er uit citeerden.Wij deden dit in de onderstelling, dat zij' in haar geh ...

De Reformatie
HEPP.
1551 woorden
Herhaald èn beslissend roepen.

Herhaald èn beslissend roepen.

Is, gelijk gezegd is, „de. wereldgeschiedenis liet wereldgericht" ? Neen, 'de wereldgeschiedenis is het uitstel van het wereldgericht. En dit uitstel opent den weg niet slechts voor het uit-stellen vanhet oordeel, maar ook voor het in-stellen van de barmhartigheid. Want door tusschen' de eerste z ...

De Reformatie
K. S.
1138 woorden
van 6758