Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

130 resultaten
Filteren
van 13
Schuld en straf - pagina 112

Schuld en straf - pagina 112

106 heeft, maar daarop neiging toont tot verkrachting of vervalsching, — wel een ander mensch werd, en nochtans gevaarlijk blijft. Eenerzijds klinkt de opmerking wat vreemd. Maar zij raakt toch een van de hoofidgebreken der theorie. Hoe diep moet de verandering gaan? En meent men waarlijk, dat he ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
353 woorden
Schuld en straf - pagina 113

Schuld en straf - pagina 113

107 234) Das Causalitats-Geseiz tn der Socialwissenschaft (1888), bl. 16: »Ich möchte die Mutter sehen, die ihrer Tochter Glauben schenkte, wenn diese sich in gewissen Umstanden auf ein Wunder beriefe." 235) T. a. p., bl. 23. 236) Lhommecriminel, 2^8 Fr. dr. (1895), dl. I, bl. 47.23 ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
414 woorden
Schuld en straf - pagina 114

Schuld en straf - pagina 114

108 dagen door de Regeering ingediende voorstellen tot herziening van het jste^ 2'^'' en 3de Boek van het W. v. Sr., waarin de invoering der voorwaardelijke veroordeeling zoo onschuldig, bijna zoetvoerig, bepleit wordt. O. a. aldus: »Eene theoretische bedenking tegen de voorwaardelijke veroordeel ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
403 woorden
Schuld en straf - pagina 115

Schuld en straf - pagina 115

100 258) Volgens Von Liszt vindt men het woord eerst sedert het begin der M"!® eeuw, en is de etymologie zeer onzeker. (Lehrbuch, 10*» dr. (IQOO), bl. 22Q noot 1) Uitvoerige mededeelingen geven Löning (Z., dl. V, bl. 546 noot 18), en Günther {Die Idee der Wiedervergeltung, 1« Abt. (1889), bl. 5 n ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
394 woorden
Schuld en straf - pagina 116

Schuld en straf - pagina 116

no 265) Der Begiff der Strafe, 2^^ dr. (1897), bl. 218. Binding stelt de begrippen van straf en vergelding aldus scherp tegenover elkaar: «Endlich soil die Strafe nicht heilen, sondern eine Wunde schlagen, der Ersatz aber eine Wunde heilen, womöglich ohne eine andere zu schlagen." (Grundriss des ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
385 woorden
Schuld en straf - pagina 117

Schuld en straf - pagina 117

Ill Verbrechen als sozial-pathologische Erschemung (1899), bl. 12 en volgg.; Prins, t. a. p., bl. 24/25; Mr. Simons in De Gids (April 1900), bl. 74 en volgg.. Mr. Pols waarschuwde echter in 1894, t. a. p., bl. 30 en volgg., tegen veler voorstelling in dezen, blijkbaar berekend op agitatie tegen h ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
371 woorden
Schuld en straf - pagina 118

Schuld en straf - pagina 118

Il2 293) De Gids (April IQOO), bl. 57. 29i) Volgens Mr. Simons, t. a. p., bl. 64/65, is de ^functie der straf bescherming en handhaving der ten behoeve der rechtsordening gestelde voorschriften" enz.. Dus om, in den zin van Von Feuerbach, aan de wet kracht bij te zetten. Dit doel kan echter allee ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
410 woorden
Schuld en straf - pagina 120

Schuld en straf - pagina 120

114 315) Z., dl. XIII, blz. 357 en volgg.. In gelijken zin Mr. Simons, 7. V. S., dl. X, blz. 27/28. 316) loae dr. (1900), bl. 66. Zie ook Von Lilienthal, Z., dl. XIV, bl. 696 en volgg.. 31') Ik zou daarom niet onderschrijven de meening van Schmidt, t. a. p., bl. 139, dat hier eene willekeurige gr ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
392 woorden
Schuld en straf - pagina 99

Schuld en straf - pagina 99

93 laten." (bl. 349) Dat wie zoo schrijft, de diepere geschilpunten liefst ter zijde laat, is zeker niet vreemd. 11) Wat toch noodig is. Gelijk een voorstander van het Utilitarisme, Von Ihering, schrijft: »Das Gesammtresultat sammtlicher Wirkungen sowohl in der Gegenwart wie in der Zukunft entsch ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
336 woorden
Schuld en straf - pagina 98

Schuld en straf - pagina 98

92 ïReeds om deze twee redenen dunkt mij het ingetrokken wetsontwerp niet in overeenstemming met de Grondwet." Abusievelijk was bij het zetten van het advies in al. 5 een viertal jaren gekomen voor een tiental. En in de voorlaatste alinea ware beter te lezen, in plaats van «althans formeel", zij ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
415 woorden
van 13