Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

130 resultaten
Filteren
van 13
Schuld en straf - pagina 36

Schuld en straf - pagina 36

30worden gebracht met den „Grundstock von konstant wirkenden Apperzeptionsmassen", dat wij als persoonlijkheid beschouwen, en die in het eene geval meer in het andere minder invloed op de daad heeft dan de „auszere Reize", zonder welke geene daad in het leven treedt i73). Het is in hoofdza ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
300 woorden
Schuld en straf - pagina 9

Schuld en straf - pagina 9

3 wettig, wetsontwerp (>), de formateur van het Kabinet was afgetreden 7), de hoofdelooze romp niet slechts bleef zitten, maar zich zelfs verstoutte in deze defectueuse gedaante eene Kamerontbinding te provoceeren. En zoo is begrijpelijk, dat als drie jaar later een dezer Ministers zonder Mini ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
297 woorden
Schuld en straf - pagina 26

Schuld en straf - pagina 26

20^lUA^ïu-y/un/>^ VK''I irt4,.yu4f/te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens." 104) En „uit het hart komen voort booze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valsche getuigenissen." io5) , Het is zeker geen w ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
282 woorden
Schuld en straf - pagina 10

Schuld en straf - pagina 10

4zich manlijk en vierkant tegen radicale en socialistische hervormingsplannen te stellen, loopt kans als lastig doctrinair voorbijgegaan, of weggeduwd te worden in den conservatieven hoek. En Mr. PATIJN, die de University-extension van De Gids op strafrechtelijk terrein in 1896 opende met ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
315 woorden
Schuld en straf - pagina 37

Schuld en straf - pagina 37

31 In dien trant FOUILLÉE I77)^ SEUFFERT 178), SIMONS 179)^ e. a.. Men begaat daarbij echter de fout van zijn' tegenstander te plaatsen op absoluut subjectief standpunt, alsof deze alleen rekende met de subjectieve schuld, gelijk anderen met de subjectieve gevaarlijkheid. Dit is onjuist, maar ook ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
304 woorden
Schuld en straf - pagina 11

Schuld en straf - pagina 11

5 slechts voor dat ééne middel, hetwelk tot het doel staat in de verhouding van adaequate causaliteit. Maar op de vraag hoe die verhouding gevonden wordt, luidt het antwoord, dat dit „erfahrungsgemasz" geschiedt. Waarbij vergissing zeker niet is uitgesloten. Zelfs acht hij als toepassing van zijn ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
285 woorden
Schuld en straf - pagina 27

Schuld en straf - pagina 27

21 wat Gods W o o r d over de onvrijheid van den zondaar zegt. Toch beroept men zich ten gunste van het determinisme ook op den Bijbel; worden LUTHER en CALVIJN als aanhangers van dat stelsel opgeroepen m ) . Mr. DoMELA NiEuwENHUis Verklaart, dat de vëreenigbaarheid van vergelding met absoluut de ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
326 woorden
Schuld en straf - pagina 12

Schuld en straf - pagina 12

6 menschelijke kennis vastgehecht wordt." Godverzaking leidde tot algemeene onzekerheid; „stelsel op stelsel zonk weder in de duisternis weg. Door vele valsche theorieën werd men van alle theorie warsch." En zou datzelfde niet ook voor het heden gelden i5)? De noodzakelijkheid om naar beginselen ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
290 woorden
Schuld en straf - pagina 53

Schuld en straf - pagina 53

Het is niet genoeg, dat reeds het determinisme alle vergelding uitsluit. Evenals men het rekenen met schuld ook zelf standig heeft aangegrepen, wordt insgelijks de vergelding nog regelrecht van verschillenden kant bestookt. En ook hier geldt weder, dat men telkens goedkoope triumfen viert door ee ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
309 woorden
Schuld en straf - pagina 54

Schuld en straf - pagina 54

48 gevoel van lust, dat het lijden des misdadigers verwekt. Maar dit gevoel van lust kan de rede niet billijken. Daarmee wordt niets in de wereld der realiteiten of der ideeën bevorderd. Doch, zoo gaat hij voort, men kan beweren, dat vergelding noodig is krachtens hooger wereldorde. Het zij zoo; ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
302 woorden
van 13