GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
De waarde van het Oude Testament

De waarde van het Oude Testament

door W. H. GISPEN, V.D.M, te Delft. II. Het Judaïsme legde slechts den nadruk op het eerste, n.l. dat Christus het Oude Testament beschouwde als een boek met Goddelijk gezag bekleed, en vergat de bebeekenis van het werk van Christus. Dit Judaïsme is de groote ...

27 oktober 1933
De Reformatie
G.
W. H. GISPEN. V.D.M. te Delft.
1750 woorden
Gezegend zij hij, die daar komt.

Gezegend zij hij, die daar komt.

[KERSTFEEST] Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des Heeren! Psalm iiS: 26a. De jubel van Christus' Kerk op aarde gaat weer uit voor het kindeke van Bethlehem. Harer is weer de blijdschap, datgeboten is de Zaligmaker, welke i ...

23 december 1906
De Heraut
G.
3650 woorden
Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

Zoo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken.

[OUDEJAARSAVOND.] Al deze dingen worden zoi moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor i? ordt niet vervuld van hooren. Prediker 1:8, Gaat gjj scheiden voor uw denken het tweeerlei leven dat Gods kinderea ...

30 december 1906
De Heraut
G.
3450 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

II. Na in het vorig artikel den toestand te hebben geschetst waarin ten onzent de Theologie verkeerde ten tijde van het ontstaan der ethische richting, zal ik het in dit artikel hebben over het »ontstaan € dier richting, " of dier Theologie.Daarbij is het ni ...

28 november 1920
De Heraut
G.
3732 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

III. Een vorig maal heb ik doen zien, dat met Prof. Daniël Chantepie de la Saussaye, en den Elisa van dezen Elia, Prof. Johannes Hermanus Gunning, die Theologie is ontstaan, welke, in onderscheiding van de ïgereformeerdec, ten onzent den naam van de »ethische* draa ...

5 december 1920
De Heraut
G.
3602 woorden
De Ethischen.

De Ethischen.

IV. In dit laatste artikel gaat het over de beschrijving en beoordeeling van wat »ethische is.Bij de beschrijving dient dan gelet èn op de, in het vorig artikel nader besproken, beschouwing of theorie der Ethischen omtrent de Religie èn op dat wat als gevolg ...

12 december 1920
De Heraut
G.
3362 woorden
Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Het woord hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

[KERSTFEEST] Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Lukas II: l5b.Voor een beraden herdenking van Jezus' geboorte is het niet ondienstig ons te bezinnen zoo op het verschil ...

19 december 1920
De Heraut
G.
3858 woorden
Hij hield zich vast.

Hij hield zich vast.

[OUDEJAAR.] Want hij hield zich vast als ziende den Onzienlijke. Hebreen XI : 27b. Het vaststellen van het middernachtelijk uur op 31 Dec. als overgang van Oudin Nieuwjaar, dateert eerst uit den tijd van het Concilie van Trente (1S45 ...

26 december 1920
De Heraut
G.
3060 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

X. Onze pertinente verklaring, dat in de vergadering der geloovigen de Koning bij zijn volk gehoor vraagt en het door deil Dienaar des Woords, als zijn ambassadeur, toespreekt, heeft bij wijze van ingezonden stuk een tegenspraak uitgelokt, die, hoe scherp en kras o ...

26 mei 1895
De Heraut
G.
1578 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. C, RuLLMANN, DR. F. L. RUTGERS IN ZIJN LEVEN EN WERKEN GESCHETST. Drukkerij Libertas. 1918. Rotterdam. III. Na lezing van RULLMANN'S boek kan ik het niet anders zien dan dat in 'S-HERTOGBNBOSCH, waar DR. RUTGERS den Sen Augustus van 1877 daar zijn voorgang ...

17 november 1918
De Heraut
G.
1308 woorden
van 35