GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
KERK EN WERELD.

KERK EN WERELD.

Wie 'uit de wereld trekt, gaat van den hoofdweg af, , omdat conflicten daar zoo lastig zijn.Wij moeten in de wereld zijn, en op .de breede straat rijden voor God. Want Christus is gedood, niet op den smallen weg, maar op den breeden.De wijk nemen voor wie vleeschelijke macht hebben, ...

De Reformatie
K. S.
123 woorden
Dezelfde aarde, waarin

Dezelfde aarde, waarin

Dezelfde aarde, waarin Gods eigen Zoon zijn kruis geplant heeft, en tot het lev-en doorgebroken is, zal straks de plaats zijn, waar Hij, met zijn verheerlijkten, weder intrek neemt in den dag der toefcomst.In het huis des Vaders zijn vele woningen. Maar ze zijn samen één huis. • De ééne wo ...

De Reformatie
K. S.
73 woorden
Elke vlucht met

Elke vlucht met

Elke vlucht met een jragment van het Paaschevangelie naar een bepaald afgescheiden, ons persoonlijk zoo vertrouwd hoekje in den levenshof, is individualistische oppositi-e tegen den Paaschkoning, die Zijn kerk bijeenvergadert en het Rijk Gods openbaren komt.Het is heel moeilijk over en op ...

De Reformatie
K. S.
66 woorden
De meerdere vergaderingen

De meerdere vergaderingen

De meerdere vergaderingen zijn te accepteeren, niet om der personen, doch „om des werks wille". En dat werk zal daarom te toetsen zijn, anders wordt de gemeenschap van profeten, priesters en koningen ontbonden en wordt het ambt aller geloovigen, dat altijd de kracht was van het gereformeerde leve ...

De Reformatie
K. S.
136 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Aan onze lezers.Tot mijn spijt kan ik (ook) de lopende vervolgartïkelen niet voltooien en zal ik gedurende enige tijd elke arbeid aan ons blad moeten staken, zulks op medisch advies, dat zoeven mij gegeven is na beraad met conclusie : geen bizonders, maar 'n poosje volstrekte rust. Voor me ...

De Reformatie
K. S.
116 woorden
De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Op deze pagina geven wij onze lezers de laatste pagina, welke door de hand van onze geliefde Hoofdredacteur, Prof. Dr Ky Schilder, is geschreven.Hgt is kopij, die verband houdt met zijn ziek worden.Het stukje over het „Orgel-offer" trachtte onze broeder Zaterdagmorgen, de dag welke ...

De Reformatie
R. V. R.
K. S.
1003 woorden
Artikel kerkelijk leven

Artikel kerkelijk leven

KERKELIJK LEVENIn verband met onze opmerkingen over de kwestie „Zeeland" (ter zake van ds v. Herwijnen) ontving ik verleden week een ingezonden stuk, met verzoek tot plaatsing. Daaraan voldoende begon ik in een artikel van enige kolommen beantwoording van de eerste opmerkingen in het stuk. ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER
1863 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„HERENIGING" Ds G. Visée schrijft in Kamper Kerkbode: In „Kerknieuws" verzorgt de redacteur van. dat 'blad„ 'de Heer W. C. F. Scheps, een rubriek „De stand van. zaken". Die rubriek dateert van de Haagsclie synode; haar besluiten en de daarop gevolgde ...

De Reformatie
K. S.
2963 woorden
Zandhoop of gelei? (III)

Zandhoop of gelei? (III)

KERKELIJK LEVENWe hebben inzake de voorgeschiedenis van de zaak van de relatie der zeeuwse classicale vergadering tot de kerkelijke gang van ds van Herwijnen twee stukken doen spreken. Het ene raakt hetgeen tijdens de oorlog gedaan is door een vergadering, waarvan het merendeel zich blijkt ...

De Reformatie
K. S.
1454 woorden
Canferentie van diakenen in Gelderland en Overijsel

Canferentie van diakenen in Gelderland en Overijsel

(Secr. G. ter Horst, Markt 21, Enschede.)Het Comité van Voorbereiding verzocht me even te attenderen op de Prov. Conferentie van diakenen der Geref. Kerken in Gelderland en Overijssel, op Woensdag 9 April 1952, te Zwolle, in , , Eigen Gebouw, Badhuiswal. Aanvang: half elf. Men wordt vriend ...

De Reformatie
K. S.
291 woorden
van 324