GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
Dr Kuyper over het Calvinisme.

Dr Kuyper over het Calvinisme.

In October 1898 heeft Dr A. Kuyper te Princeton (N. J.) zijn bekende zes Stone-lezüigen gehouden over „Het Calvinisme". Nog één jaar, en westaan 'daar al weer volle veertig jaar van af. Toen Kuyp'er ze uitsprak had de principiëele strijd' tot bewaring, voor de wereld, van „de christelijke erfenis ...

De Reformatie
K. S.
7253 woorden
Persschouw.

Persschouw.

Prof. Haitjema over de Doleantie. liik in de dagen der „Alscheidingsherdenking" . Haitjema van zich hooren liet — constateerende ei nervositeit bij gereformeerden — zoo doet liij het (Je weken der doleantieherdenking. Ds J. L. m in nam er nota van in „Amsterdamsche ...

De Reformatie
K. S.
4740 woorden
Een stem des „volks” over de Vrije Universiteit

Een stem des „volks” over de Vrije Universiteit

Naast karikaturen is er in dit Doleantie-nummer ook plaats voor andere curiosa uit den Doleantie-tijd. Voor de kennis van die periode hebben dergelijke curiosa minstens evenveel beteekenis als de zwaarste wetenschappelijke verhandelingen; men kan trouwens gêne slechts „lezen", als men déze „aan k ...

De Reformatie
K. S.
2275 woorden
Scheiding en Doleantie.

Scheiding en Doleantie.

Uit „Heraut” 12 Oct. 1884, No. 353: „Hoe dezerzijds over de Scheiding in 1834 werd gedacht, behoeft niet nader uiteen gezet. Het T r a c- taatoverdeReformatieis daarover duidelijk. Ook hoe we over Kohlbrügge's afscheiding te Elberfeld denken, verheelden we niet.Zonder twijfel waren ...

De Reformatie
K. S.
96 woorden
Houten en ijzeren juk.

Houten en ijzeren juk.

/ Een houten of een ijzeren juk, — men kent z© uit de profetieën van Jeremia.Tot hem was in het begin der regeering van, Zedekia (zie Dr G. Ch. Aalders, Korte Verkl. Jer. Il 33) het bevel gekomen, „banden en jukken op zijn hals te leggen". Hij moet, „wonderbaarlijk uitgedost" (Aalders, 38) ...

De Reformatie
K. S.
1523 woorden
Meditatie naar aanleiding van Dr A. Kuypers „Scolastica”.

Meditatie naar aanleiding van Dr A. Kuypers „Scolastica”.

Ongeveer een maand geleden ia het, 'twas 24 September 1937, dat te Berlijn de boulevard „Unter den Linden" in feestverlichtiag straalde: Mussohni was op komst. In Nanking schetterde toen de luid^ spreker een vroolijk amerikaansch matrozenliedje over de stad, ter bewaring van het „moreel" der burg ...

De Reformatie
K. S.
7567 woorden
PRECIES VIERHONDERD JAAR GELEDEN

PRECIES VIERHONDERD JAAR GELEDEN

1 October 1550, schreef Melanchthon aan Joachim M o l l e r in Hamburg: over de verwarring der geesten, het Ineenstorten van regeeringen, het verdwijnen van boozen èn goeden, het opkomende? gevoel van onzekerheid of er wel een goddelijke voorzienigheid is, en of niet eerder te denke ...

De Reformatie
K. S.
529 woorden
Een vraag van 1934 en een herinnering aan 1834.

Een vraag van 1934 en een herinnering aan 1834.

Onze lezers heriiinei-en zich, dat ik hier letterlijk overnam, en zin voor zin beantwoordde (dit is geen gepoch, maar alleen een verzoek aan andere bladen, om voortaan niet meer met een „men" te werken) wat de aftredende rector der Vrije Universiteit opmerkte over het a.s. Congres. Eén der opmerk ...

De Reformatie
Mr PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE
ABRAHAM RUTGERS
Mr RHIJNVIS FEITH
HERMAN MUNTINGHE
K. S.
1005 woorden
Separatie en separatisme.

Separatie en separatisme.

Velen zijn den laatsten tijd gewend, de kwesties der Afscheiding (Separatie) te behandelen als waren het kwesties van separatisme. Zelfs de hoogleeraar Haitjema, die in zijn boek over „De richtingen in de Herv. Kerk" voor den eenvoudigen lezer een „verklarende woordenlijst" geeft, brengt dézen le ...

De Reformatie
K. S.
771 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetalte: Emmercompascuum-EmmererfBcheidenveen, !W-H. de Boer te Stadskanaal-Pekelderweg en A. Duits te Oldenzaal.B e r o e p e n te: Gees-Nieuwlande, Opende-Surhuisterveen, Dijk te Groningen. Cand. J. vanAangenomen naar: Ten Post, Cand. H. J. Zwarts te Oosterbeek.Bedankt vo ...

De Reformatie
K. S.
1455 woorden
van 324