GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
Bij den nieuwen jaargang.

Bij den nieuwen jaargang.

dank in liet hart beginaen wij den nieuwen axig. Tot onze groote vreugde 'beeft ons blad loop in de l-iatste jaren ongestoolrd kunnen : engen. Na de jongste wijziging in de redactie en we bij eiken nieuwen jaargang constateedat we met meör lezers aanvingen, dan bij egta van den voorafgaanden. E n ...

1 oktober 1937
De Reformatie
K. S.
277 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepps misverstanden inzake de algemeene genade, (in.) Verwarde voorstellingen, waar? — „Slijtage" van „fijne puntjes". — Waar zit de moeilijhheidf — In de kwestie van de geschiedenis van Gods verbondsrelatie na den val. — Geen helder overzicht. — De kwestie d ...

19 november 1937
De Reformatie
K. S.
A. J. L. VAN BEECK CALKOEN.
4137 woorden
CATECHISMUSBIJLAGE.

CATECHISMUSBIJLAGE.

In de vorige week heeft ondergeteekende door een tweetal vergaderingen, waarvan er ééne de noodzaak van reizen meebracht, zooveel tijd gemist, dat de catcchismushiflage niet meer op (den vervroegden) tijd de drukkerij kon bereiken. Vandaar dat we ze deze week moeten laten achterwege blijven. ...

19 juli 1940
De Reformatie
K. S.
44 woorden
Wegens Synodevergadering deze

Wegens Synodevergadering deze

Wegens Synodevergadering deze week geen Cate-chismusbijlage. ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
6 woorden
WEERKEER

WEERKEER

Toen met behulp van verraad van N.S.B.-ers, onder wie een niet geschorst voormaUg gereformeerd Haagsch predikant, duitsche hand de persen van „De Reformatie" stil legde na ons nummer van 16 Augustus 1940, den uitgever beroofde van zijn na 10 Mei 1940 merkwaardig snel uitgedijde abonnementslijsten ...

6 juli 1945
De Reformatie
K. S.
1193 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gesraard, - maar niet uit gemeene gratieIn het jaar 1732 gaf Pierre Husson de preek uit, die de Haagsche predikant Jacques Saurin — lievelingsthema van Van Oosterzee — had nagelaten over den tekst, dien we hierboven afdrukten. De preek viel al dadelijk met de deur in huis: Zij opende met h ...

13 juli 1945
De Reformatie
K. S.
1110 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

ERNSTIG VERWEER OF PROPAGANDAGESCHRIFT ? Daar circuleert momenteel in het Groningerland een brochure van de hand van Prof. den Hartogh van Kampen (het synodale dan). Het schijnt, dat deze brochure niet in den handel is, maar slechts verspreid wordt uit propagandistische overwegingen. Overi ...

24 augustus 1945
De Reformatie
R. H. B.
K. S.
2521 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EENSTEMMIGHEID OVER HET GENADE VERBOND? Slot door Prof. Dr K. SCHILDER.Hier staan we dan ook even stil. We herinneren eraan, dat de synode van 1905 in betrekking tot de vraag van supra- en infralapsarisme heeft aangemaand tot voorzichtigheid. Wi ...

1 december 1945
De Reformatie
Dr K. SCHILDER.
K. S.
1658 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” 1 door Prof. Dr K. SCHILX)ER. IIL „Wij moeten hierbij wel het verschil maken tusschen sterven en vernietigd worden. Dat de ziel onsterfelijk is, is volgens Gods 'Woord niet waar. Sterven is in de H. ...

23 februari 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILX)ER.
K. S.
2125 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? door Prof. Dr K. SCHILDER. V. Ons vorig artikel heeft door het aan schrijver zelf ontleende beeld van die treinreis en van den slaap ieder kunnen duidelijk maken, wat wel de hoofdzaak is in het betoog van onlangs, dat in ...

9 maart 1946
De Reformatie
Prof. Dr K. SCHILDER.
K. S.
3708 woorden
van 324