GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
Wat en Wien?

Wat en Wien?

(Biduur voor het gewas).Zie daar den parvenu, Sebnaj.Hij is als een vreemde, als een man van buiten, ingedrongen in het heilige volk en de heilige stad, Jeruzalem, en hij heeft er wel carrière gemaakt ook. Is hij niet de voornaamste dignitaris laan het hof van Hizkia geworden? ...

De Reformatie
K. S.
1577 woorden
Vergelijken.

Vergelijken.

Het vergelijken zit ons in het bloed.En daar ligt een onschatbare zegen in.Want wat zou het ontwakend kinderbewustzijn, wat zou de wetenschap vermogen, als mrai dat een© niet kon of mocht: vergelijken? Het is God ^gelf, die ons in de dingen en de machten, die om ons heen zijn ...

De Reformatie
K. S.
786 woorden
Gedenk mijjner ....

Gedenk mijjner ....

In den hof der kruiden voegen zich tusschen wie ervan genieten, ook zij, die gif eruit bereiden willen.Ook uit den rijkdom der Schrift hebben zoo de menschen, waar zij honig heeft verborgen, gif willen zuigen.Zij hebben het ook gewild uit het verhaal van den moordenaar aan het kruis ...

De Reformatie
K. S.
1068 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

II. /Jen zal — zoo ondervsfijst in Mattlieus 24 Chriss zijn discipelen — men zal straks den Messias gri-den Mèssiaanschen kring aanwijzen in tweeërlei plaats: in de „woiestijn" en ook in de „binnenkamer en".„Woes; ijn" cii „binnenkamer" nu hebben iets gemeen ...

De Reformatie
K. S.
2621 woorden
VAN KERK TOT KRING....EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING....EEN AFVAL.

III. Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk mot den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizondering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast liet dwepen met de katholiciteit van kerk en christendom doet zich v ...

De Reformatie
K. S.
3170 woorden
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

IV. Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizóndering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen met de katholiciteit van kerk en christendom doet zich voo ...

De Reformatie
K. S.
3345 woorden
VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING.... EEN AFVAL.

V. (Slot.) Het behoort tot de tegenstrijdigheden van onzen tijd, dat tegelijk met den oproep tot gemeenschapszin het verschijnsel der verbizondering zich afteekent, ook op het terrein der religie. Naast het dwepen mot de katholiciteit van kerk en christendom doet z ...

De Reformatie
K. S.
4146 woorden
PINKSTEREN.

PINKSTEREN.

Hüe moet ik Pinkster zien? En hoe den Geest iegrüeten? Men zegt in deze eeuw bij voorkeur, dat Pinlcl& ter liet breedtef©est is.En men heeft daarvoor veel „bewijzen". Wie kent ze niet van buiten'? Pinksteren —-liet iieet daarom het breedte-feest, omdat het de dag is van de völ-w ...

De Reformatie
K. S.
3216 woorden
Verborgenheid en verbond.

Verborgenheid en verbond.

Geen mystieker woord in da taal der openb ar ing is er dan dit woiord: „verbond".Want in het verbond wordt de ware religie gegrepen.En het is deze verbinding .van verbond en verbolgen gemeenschap met 'G-od, deze samenhang lusschen verbond en mystiek, welke in Ps. 25 zoo duidelijk zi ...

De Reformatie
K. S.
958 woorden
Gezag en ervaring.

Gezag en ervaring.

ZÓÓ sprak eens Johannes: ik ben niet geschikt Jezus de sandalen los te maiken.... En toen Jezus kort daarna bij hem kwam en zeide: Johannes, doop uw Messias, — toen heeft hij' bewezen, dat deze belijdenis geen gelegenheids-, maar een verlegenheidswoord geweest was. Hij weigert. Hij w^eigert bij h ...

De Reformatie
K. S.
820 woorden
van 324