GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het Ned. Chr. Fersburean. Verleden week wees ik reeds zelf op de schandelijke artikelen van Ds G. H. Eerstens orgaan „De Banier". Uit den oorlog, die aan de Vrije Universiteit woedt, slaat hij munt. De volmaakt ondeskundige schrijver gaf aan twee menschen de schuld ...

26 februari 1937
De Reformatie
J. PRINS
K. S.
7290 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Op de stiaten van Askalou. Hooggeachte Redactie, Nu U aan het ingezonden stuk van de Asser predikanten D's B. A. Bos en Ds D. Scheele een plaats hebt willen inruimen, vergunne U mij een enkele opmerking in het midden te brengen: We zullen het er over ...

5 maart 1937
De Reformatie
W. G. F. SCHEPS
K. S.
799 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (V.) We zouden thans iets zeggen over het Sohriftbewijs van Prof. Hepp. Nogmaals leg ik daarbij den nadrui, op - wat voor mij de hoofdzaak is. Hoofdzaak is niet, of de meeningen, die thans in geding gebracht zijn, juist zijn. Het is alleen, ...

5 maart 1937
De Reformatie
K. S.
C. V.
6622 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ned. Chr. Persbureau. In aansluiting op hetgeen we reeds opmerkten, geven we thans nog iets uit „Leeuwarder K'bode" (classicaal): Dr Van der Vaart Smit vermenigvuldigt alleen, wat hü belangrijk genoeg acht. Zoo is er geen sprake van, dat men bü het N. C. P. ...

5 maart 1937
De Reformatie
K. S.
2993 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Ergei dan vóór Assen"? Ds W. Bouwman schrijft in „Leidsche Kb.": Niet alsof onze Kerken metterdaad reeds ernstig bedreigd zouden worden, dat leeringen, in strijd met onze Belijdenis, binnensluipen. Wij meenen, dat men te dien opzichte zich werkelijk nog niet zoo ongerust behoeft te ...

12 maart 1937
De Reformatie
K. S.
2693 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VI.) Verleden week lieten we Prof. Dr A. Noordtzij aan het woord. Wat deze in zijn kommentaar op Ezechiël opmerkte, wees duidelijk uit, dat (tenzij deze theoloog er niets van zou begrepen hebben), de tegenwoordige hanteering van den term „ ...

12 maart 1937
De Reformatie
K. S.
J. M. S.
C. V.
7641 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VII.) Inzake het Schriftbewijs lieten we Prof. Noordtzij spreken. Thans willen we eon en ander opmerken met betrekking tot het Nieuwe Testament.Gelijk het in de bespreking van het Oude Testament liep over de beteekenis van het begri ...

19 maart 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
3915 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een woord van Prof. Hepp. In „De Heraut" schrijft Prof. Hepp iets, waarvan de overname door andere bladen hem verplichten zou. Gaarne nemen we 'derhalve er ook liier nota van (alles overnemende).We lezen : Over gebrek aan belangstelling in de reeds ve ...

19 maart 1937
De Reformatie
K. S.
2435 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Wat driift Prof. Hepp? "Onder dit opsctirift schrijft Ds IJ. K. Vellenga in „Geref. Kbl. Drente en Overijsel": In „De Reformatie" gewaagde Ds C. Veenhof van een „zweepslag in de richting van ongenoemden", dit naar aanleiding van Prof. Hepps tweede brochure, het woord blijkt bij dez ...

26 maart 1937
De Reformatie
K. S.
3288 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Veiligheid voor in- en nitwendigen mensch. (Pas ch en.)In plaats van de gev/one artikelen, die ik ditmaal laat rusten, met het oog op het Paaschfeest, geef ik hier (tevens aan een verzoek voldoende) een schets over Psalm 16 : 9—11. De telcst is ons allen bek ...

26 maart 1937
De Reformatie
K. S.
L. VAN ANDEL.
J. M. S.
H. M.
4660 woorden
van 324