GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
HET GEBED.

HET GEBED.

Gebeden zelfs hebben op den loop der dingen beheerschenden invloed, zoo zegt Johannes. En als de verschillende crises over de aarde losbreken, dan valt er vuur op de' aarde; doch dat vuur is genomen van het altaar, waarop gebeden, de gebeden der h-eiligen, zoojuist geofferd zijn.Wij betoog ...

De Reformatie
K. S.
54 woorden
PINKSTEREN.

PINKSTEREN.

Wie op Pinkster door een valsche preekmethode te volgen of te. hegeeren, de ontwikkeling der kerk tegenstaat, die staat den Pinkstergeest zelf tegen.Verwaarloosde punten zijn speciaal de Pinksterprogrampunten van den Heiligen Geest: kerk, amht, wettige successie, profetie, binding door den ...

De Reformatie
K. S.
68 woorden
PINKSTEREN

PINKSTEREN

HOOFDARTIKELHoe moet ik Pinkster zien? En hoe den Geest begroeten ? Men zegt in deze eeuw bij voorkeur, dat Pinkster het breedtefeest is.En men heeft daarvoor veel „bewijzen".Wie kent ze niet van buiten? Pinksteren — het heet daarom het breedte-feest, omdat het de dag ...

De Reformatie
K. S.
3228 woorden
DE SABBATH.

DE SABBATH.

God heeft geen Sabbath ingesteld om leegloopers te zien slenteren voor zijn aangezicht.Naardien in den tijd het sabbathswerk eigenlijk ste.eds hierin was gelegen, dat de werker met zijn werken opklimt tot God, is Christus' overgave van het koninkrijk aan God den Vader de hoogste, en dus de ...

De Reformatie
K. S.
87 woorden
GEEN VERDOEZELING.

GEEN VERDOEZELING.

De hemel is ons de voltooide schouwplaats van de volmaakte aanschouwers van de definitief uitgewerkte, in niets meer verdoezelde of omnevelde onderscheidingen.De hemel moge de plaats d-er krachtigste verbindingen zijn, hij is óók de plaats der scherpste onderscheidingen.Geen plek in ...

De Reformatie
K. S.
69 woorden
DE „TOON”.

DE „TOON”.

Ik beklaag een gemeenschap, die over den „toon" spreekt, en niet over den „inhoud" en over den „geest".De broederlijke toon moet geen waarheden verzwijgen, dia de rechtvaardigheid gebiedt te spreken.Sommige menschen worden pas huiverig, als de polemische toon scherp wordt. Ik word h ...

De Reformatie
K. S.
56 woorden
DE WARE VEROOTMOEDIGING.

DE WARE VEROOTMOEDIGING.

Ik voor mij geloof slechts aan verootmoediging die tot bekeering leidt..Wij willen allen ons bukken onder Gods oordeelen. Maar wie zich niet verzet tegen den antichrist, als hij er is en zich als machthebber opwerkt met terzijdestelling van het beschreven recht; die haalt het oordeel over ...

De Reformatie
K. S.
94 woorden
PROFETENLOON.

PROFETENLOON.

Loonen uitkeereti valt nooit mee. Maar vooral profeten belonen is een moeilijke, kunst.Profeteeren Tnoge zwaar zijn, belooning van den profeet kan meer dan éénmaal zwaarder heeten naar recht.Het loon eens profeten, dat trekt des profeten Zender zich aan.Wie niet gehuiverd hee ...

De Reformatie
K. S.
87 woorden
AMBT DER GELOOVIGEN.

AMBT DER GELOOVIGEN.

AMBT DER GELOOVIGEN. De menseh is niet een-brok natuur, en daarmee uit, -maar hij is ambtsdrager, bij wien de natuurlijke gaven te functioneeren hebben naar een ambtelijke opdracht.Het ambt aller geloovigen is met het geloof zelf gegeven. Wie de „republiek der kerk" wordt ingelijfd, wordt ...

De Reformatie
K. S.
77 woorden
WANDELEN MET GOD.

WANDELEN MET GOD.

Henoch, en die wandelend met God, we meenden hem wèl in de binnenkamer, wèl in het bidvertrek, doch niet in het harde leven, niet in het publiek getuigen, niet in den stornfi en het onweer te kunnen zien en volgen.Wandelen met God, — dat is: wandelen met een verterend vuur.Wandelen ...

De Reformatie
K. S.
90 woorden
van 324