GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
DE TAAL DER KERK.

DE TAAL DER KERK.

V. Ik geloof niet te veel te zeggen' met de bewering, dat ook onze kerkelijke taal te weinig opbloeit u i t haar eigen gedachtenwereld. Was dat zoo, dan moest „de weelde van meer dan één stijl" bij ons. allen in beginsel aanwezig zijn.Ik bedoel daafmee niet, ...

De Reformatie
K. S.
2764 woorden
DE VRIJMAKING VAN DE TAAL DER KERK.

DE VRIJMAKING VAN DE TAAL DER KERK.

V. (Slot.) De kerkelijke taal deelt in de rechten der „cliristef - lijke vrijheid", wanneer men dit woord maar recht verstaat. Inzonderheid het talen-wonder van het Pinksterfeest bewijst, dat ook in deze dingen de beteekenis van de Nieuw-Testamentische „bedeehng" l ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
4333 woorden
VERBETERING,

VERBETERING,

In het artikel „De vrijmaking van de taal der Kerk" V, staat, 3e kolom (midden): donologie; lees: doxologie. — In de 4e kolom (midden) staat aerd; lees: aera. — In de 5e kolom (boven) staat: kerkgangers; lees: kerkganger. — In de 6e kolom, regel' 28 v. b. staat: Men kan inleven; lees: Wie kan inl ...

De Reformatie
K. S.
58 woorden
Niet te verzadigen ?

Niet te verzadigen ?

Geef, geef!Men behoeft in het nemende, eischende leven niet eens de ooren te spitsen, om dien roep te vernemen.Geef, geef!Ook de spreukendichter heeft hem vernomen; en hot dunkt hem wijsheid weer te geven, wat hij uit hem heelt verstaan.Want de rauwe eisch: „geef, geef ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
1542 woorden
En gij, mijn ziel!

En gij, mijn ziel!

Hoe dikwijls gebeurt het, mijn ziel, dat wij met elkander spreken ? Hoe dikwijls hoort gij van mij het „en gij, mijn ziel"? Geschiedt het niet aJ te zelden? Doe ik vaak niet, alsof gij een vreemde voor mij zijt? O, ik weet het, het ga; at zooveel gemakkelijker zich tot een an ...

De Reformatie
HEPP.
K. S.
630 woorden
Bedekking en dienstvaardigheid.

Bedekking en dienstvaardigheid.

Wanneer Jesaja in zijn visioen den geopenden hemel inziet, dan ontdekt zich aan zijn geest de verbaasdheid der aan Gods aanschouwing ws'l gewonen, maar niet gewenden. Het zijn do serals, de vurige, glanzende engelen, - welke hij ziet, bereid tot den dienst, maar dan tot hun liturgie «ereed in vre ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
1225 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Lezer te V. Misschien volgende week irr het blad. Anders particulier. ...

De Reformatie
K. S.
11 woorden
KRONIEK.

KRONIEK.

— Goeden-avond, pastoor. — Goeden avond, dominee. — Zoo, U ook in het Comité? — Zoals U ziet. U ook, merk ik. We zijn vroeg, geloof ik.— Ja, nog •. geen-meiiSGh aanwezig. Zal wel komen. 't-Begint - 8uur.— Wie opent ^e^; y dominee? — Ze zeggien: d© rector magnificus van ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
M. J. HEULE
K. S.
3181 woorden
PERS-SCHOUW

PERS-SCHOUW

Rome over Het Hooglied. De onder ons tegenwoordig veldwinnende exegese van Het Hooglied, waarbij niet Salomo, liiaar de herder in het Hooglied de type van God (Christus) in zijn liefde tot zijn volk is, vindt biji Rome nog geen ingang. Merkwaardig is, dat eeaerzijd ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
2839 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Oud venijn Hoe vroeger venijn gespuwd werd, herinnert ds Bouwman in de „Leidsche Kerkbode" in een artikel over Hendrik de Cock: Om maar een enkel staaltje in herinnerino te brengen, schroomde men niet te lasteren, dat eens oen candidaat bij Die Gock op bezoe ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
2116 woorden
van 324