GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Ds. H. W. VAN LOON, Amsterdam, ontvangen van Ër. B. ƒ lo en door H.H. collectanten te Amsterdam ƒ 14 50.Totaal ontvangsten ƒ 1098.96. ...

De Heraut
KUYPER.
21 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Ds. H. W. VAN LOON, Amsterdam, ontvangen van Ér. B. f lo en door H.H. collectanten te Amsterdam ƒ 14-50.Totaal ontvangsten ƒ 1098.96. ...

De Heraut
KUYPER.
23 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Ontvangen van N, N, N, een gift / 10, met bijschrift: „Wie helpt mede voor de arme Kootvvijksche broederen een gave in hunne verdrukkingen bijdragen.? " ...

De Heraut
KUYPER.
23 woorden
Het in ons vorig nummer opgenomen

Het in ons vorig nummer opgenomen

bericht uit Utrecht, over de aldaar opgekomen kerkelijke kiesvereenigingen voor het kiescollege, blijkt niet geheel juist te zijn geweest.Ds. Gewin staat met de Gereformeerde kiesvereeniging in geenerlei betrekking. ...

De Heraut
KUYPER.
29 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

Daar ik voor eenige weken naar buitenaf vertrok, verzoek ik mijne correspondenten beleefdelijk hiervan nota te nemen, en het hieruit te verklaren, zoo eenige in de laatste week mij gemaakte opmerkingen, onbesproken en onbeantwoord bleven. ...

De Heraut
KUYPER.
35 woorden
Nader bericht men ons, dat de bedoelde

Nader bericht men ons, dat de bedoelde

brief door Vis, Buiskool niet geopend was. Waarom hij dien dan aan een ander zond, vatten we, in verband met zijn bewering, niet. Maar het feit wenschen we te releveeren, dat de brief niet geopend was.KUYPER, ...

De Heraut
KUYPER.
37 woorden
Nog van onderscheidene

Nog van onderscheidene

Nog van onderscheidene kanten ontvinen we allerlei stukken over de huwelijksuaestie. Voor zooveel tijd en kracht geoogt, dienen we daarop van advies. Maar geen geval kunnen we nota nemen van ongeteekende stukken, eenvoudig wijl het ons dan niet mogelijk is, ons antwoord te adresseeren. ...

De Heraut
KUYPER.
44 woorden
De saamstelling van het Provinciaal Kerk­-

De saamstelling van het Provinciaal Kerk­-

bestuur van Friesland is aldus: J. Alingh Prins, F, J. P. Moquette, Dr. J. van Loenen, W. H. Stegenga, M. E. van der Meulen, Jhr, Mr. J. H. F, K. van Swinderen en Mr, P. A. Bergsma.De namen, zijn die van Leeuwarden. een vorig maal opgegeven, het Classikaal Bestuur van Leeuwarden. ...

De Heraut
KUYPER.
52 woorden
De Rotterdamsche Vereeniging

De Rotterdamsche Vereeniging

De Rotterdamsche Vereeniging tot ondersteuning van het Studiefonds der Vrije Universiteit zond reeds haar tweede Jaarverslag in het licht.Er blijkt uit, dat deze vereeniging langzaam doch gelukkig voortschrijdt.Zij wint in de schatting der vrienden van de Vrije Universiteit in betee ...

De Heraut
KUYPER.
55 woorden
Humpata.

Humpata.

Amsterdam, 1 Juni 1900.Voor den predikant Ds. P. Biewenga, te Humpata, vroeg ik duizend gulden. Men zond mij / 1763.645.Van dit bedrag is ƒ looo verzonden, en het overschot op interest gezet, om later als tweede bezending te worden verzonden, na aftrek van de verzendingskosten. ...

De Heraut
KUYPER.
60 woorden
van 117