GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Wat „De Heraut" in 1887 „kernachtig" noemde.In „De Heraut" van 28 Aug. 1887, nr. 505, schreef dr A. Kuyper een artikel onder den titel „E e n k e r n- achtig adre s". Daaruit ontleenen we: Aan den Kerkeraad van Barneveld is door de brs G. J. Knottenbelt, B. van Essen en A. Roskam on ...

De Reformatie
G. J. KNOTTENBELT
B. VAN ESSEN
A. ROSKAM.
KUYPER.
K. S.
1077 woorden
De „Loci” van Dr A. Kuyper.

De „Loci” van Dr A. Kuyper.

Dr A. Kuyper heeft ons niet zooals we van Dr H. Bavinck mochten ontvangen, een eigen Gereformeerde Dogmatiek gegeven.Wel zijn, en God zij gedankt voor deze rijke erfenis, door hem in zijn, later in boekvorm uitgegeven, lieraut-artikelen tal van dogmatische onderwerpen voor ons volk behande ...

De Reformatie
KUYPER.
K. D.
1945 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. CXI. 86. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiëii. Tweede Serie. Derde Bundel. P; ractijk der Godzaligheid. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1886.Deze derde Bundel van de tweede Serie „Uit het Woord" bestaaf, uit vier deelen, in zeer onde ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
KUYPER.
871 woorden
KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. LIV. 50. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiën. Eerste Bundel. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1873.Met dezen bundel begon Dr Küyper de uitgave van die vele artikelenreeksen, waarmee hij van we& k tot week de Gereformeerde Theologi ...

De Reformatie
KUYPER.
1275 woorden
Dr. KUYPER.

Dr. KUYPER.

Met stillen vireemoed zet ik mij neder om in het blad, waaraan mijn vader tot het laatst zijn krachten heeft gewijd, een woord tot zijne nagedachtenis te schrijven, nu het God den Heere behaagd heeft hem van ons weg te nemen.Dat het einde naderende was, wisten we, maar toch kwam het nog sp ...

De Heraut
DR
H. H
KUYPER.
2274 woorden
Tweeduizendste Meditatie.

Tweeduizendste Meditatie.

Reeds in 1869, toen ik als stichter van de huidige Heraut nog predikant te Utrecht was, begon ik mijn arbeid op journalistiek terrein, zoo in politieke als religieuse beteèkenis. Dr. Schwarz, die in de toenmalige Heraut zich een politiekreligieus orgaan schiep, vertrok in 1869 voorgoed naar Engel ...

De Heraut
KUYPER.
934 woorden
„Het is mij goed nabij God te wezen”.

„Het is mij goed nabij God te wezen”.

Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om alle viwe werken te vertellen. Psalm 73 : 28. Zij 't ons vergund voor ditmaal over de Meditatie als zoodanig te mediteeren.Een Meditatie is heel iets anders ...

De Heraut
KUYPER.
1008 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In De Bazuim vond het volgende schrijven een plaats: Mijnheer de Redacteur!Verleen, zoo ik U beleefdelijk verzoeken mag, plaats aan dit hiervolgende schrijven over een verschil van inzicht, dat in zake de Zending rees.Uit drieërlei oogpunt zou ik mij niet verantwoord achten, ...

De Heraut
KUYPER.
2777 woorden
SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

op 1 en 2 Juli gehouden te Utrecht. Aan de gewone Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, die te Utrecht werd gehouden, ging ditmaal een „Wetenschappelijke Samenkomst" vooraf, die onze mannen van Wetenschap in grooten g ...

De Heraut
HEEMSKERK.
SICKINGHE.
KUYPER.
8676 woorden
JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs : : op Gereformeerden Grondslag : : gehouden te Haarlem op 3 en 4 loli. Reeds vroeg in den niorgen van Donderdag spoedden velen lich naar de ruime vergaderzaal der Vereeniging, om tijdig zich van een goede plaats te v ...

De Heraut
KUYPER.
3822 woorden
van 117