GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
De „Loci” van Dr A. Kuyper.

De „Loci” van Dr A. Kuyper.

Dr A. Kuyper heeft ons niet zooals we van Dr H. Bavinck mochten ontvangen, een eigen Gereformeerde Dogmatiek gegeven.Wel zijn, en God zij gedankt voor deze rijke erfenis, door hem in zijn, later in boekvorm uitgegeven, lieraut-artikelen tal van dogmatische onderwerpen voor ons volk behande ...

De Reformatie
KUYPER.
K. D.
1945 woorden
KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. LIV. 50. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiën. Eerste Bundel. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1873.Met dezen bundel begon Dr Küyper de uitgave van die vele artikelenreeksen, waarmee hij van we& k tot week de Gereformeerde Theologi ...

De Reformatie
KUYPER.
1275 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. CXI. 86. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiëii. Tweede Serie. Derde Bundel. P; ractijk der Godzaligheid. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1886.Deze derde Bundel van de tweede Serie „Uit het Woord" bestaaf, uit vier deelen, in zeer onde ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
KUYPER.
871 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Wat „De Heraut" in 1887 „kernachtig" noemde.In „De Heraut" van 28 Aug. 1887, nr. 505, schreef dr A. Kuyper een artikel onder den titel „E e n k e r n- achtig adre s". Daaruit ontleenen we: Aan den Kerkeraad van Barneveld is door de brs G. J. Knottenbelt, B. van Essen en A. Roskam on ...

De Reformatie
G. J. KNOTTENBELT
B. VAN ESSEN
A. ROSKAM.
KUYPER.
K. S.
1077 woorden
Gevaarlijk misverstand.

Gevaarlijk misverstand.

In 'de •Overijsetsche Kerkbode las mea over het besluit der Synode ia zake Dr. Scheurer o. m. dit: o Nederland! Nederland! Gij troetelt het Mahomedanisme in Indië, dat in Armenië uwe broeders vermoordt!En gij Synode van Middelburg, die den geloofsmoed der Armenische Christenen tegen ...

De Heraut
KUYPER.
163 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ook ditmaal is het schrijven van Ds, Gispen in de Bazuin een te ernstig stuk, om het aan onze lezers te onthouden.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen. Het is van dezen inhoud: In het boek van Job, Cap. i ; 6, lezen we: »Er was n ...

De Heraut
KUYPER.
1146 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het Tijdschrift voor Gtreforineerde Theologie 'bracht ons ditmaal, behalve andere belangrijke artikelen, ook een stuk door Prof. Dr. Bavinck voor de Presbyterian and Reformed Review geschreven.De lezing en herlezing van dit stuk, kunnen we niet genoeg aanbevelen.Het handelt van het ...

De Heraut
KUYPER.
1504 woorden
Kalender in dicht.

Kalender in dicht.

Van de hand van Ds. Karssen zag een Kalender in dicht het licht, onder den titel:1)Druiven van den edelsten wijnstok".Zie niemand in dien lioogen titel een aanmatigende gedachte van den schrijver. Met beminnelijken eenvoud deelt hij ons toch zelf mede, dat niet hij, maar zijn uitgever dien ...

De Heraut
KUYPER.
264 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In de Friesciie Kerkbode wordt een licht in-" sluipende "dwaUng bestreden over de beteekenis van het woord ^een dubbel getal" in Art, 22 der Dordsche Kerkenordening.We lezen daar: De uitdrukking ceen dubbel getal" wordt nog soms niet goed begrepen; ten minste bij de verkiezing van o ...

De Heraut
KUYPER.
1543 woorden
Excelsior.

Excelsior.

De uitgave van Excelsior was en blijft een schoone, maar tevens een gewaagde onderneming.Ze was de poging, om den gezichtskring van onze jonge mannen van Christelijken huize, van onze belijdende burgerij, van heel onzen Gereformeerden kring te verruimen; belangstelhng te wekken in wat verg ...

De Heraut
KUYPER.
236 woorden
van 117