GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
„Ik ben de Alpha en de Omega!”

„Ik ben de Alpha en de Omega!”

Ik ben de Alpha en de O-mega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Openb. I : 8. Als met den ommegang des jaars de bange gedachte van het snel verloop der dagen u in het hart grijpt, slaat ge onwillekeurig den bl ...

De Heraut
KUYPER.
1609 woorden
Van tal van plaatsen

Van tal van plaatsen

Van tal van plaatsen ontvingen we ingezonden stukken, met allerlei besluiten door kerkeraden fenomen, of van ultimatums aan Kerkeraden gericht, die we met opzet niet opnamen.Hiervoor is tweeërlei reden.Vooreerst hangt er bij zulke stappen zoo ongelooflijk veel af van de uitdrukkinge ...

De Heraut
KUYPER.
379 woorden
„Hij zal uw hart versterken.”

„Hij zal uw hart versterken.”

[OUDEJAAR ]Wacht op den Heere; zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken ; ja, wacht op den Heere. Psalm 27 : I4.Het jaar, 1886 zal meetellen in de geschiedenis van volk en kerk. Het bracht ons een keerpunt in den loop onzer historie; een keerpunt waarvan het hoog gewicht elk k ...

De Heraut
KUYPER.
3339 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook ditmaal geven we nog een tweetal oordeelen uit de pers, over wat de Haagsche Synode bestaan heeft.Het eerste ontkenen we nogmaal aan de Hervorming, waarin v. D. te BI. schrijft: Daar de kerkelijke verwikkelingen te Amsterdam en elders geene verandering hebben gebracht in de verh ...

De Heraut
KUYPER.
980 woorden
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

VIJFDE Z0NDAG8A1DËËLINO. II. Want wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of, wat zal een mensch geven tot lossing van zijne ziel? Matth. i6 : 26. Er moe ...

De Heraut
KUYPER.
2525 woorden
„Uwen kinderen te kennen geven.”

„Uwen kinderen te kennen geven.”

Wanneer uwe kinderen morgen hunnen vaderen vragen zullen, zeggende: Wat zijn deze steenen ? Zoo zult gij het uwen kinderen te kennen geven. Jozua 4 : 21. De Kerk komt uit de Doopvont. De Kerk is als een stroom die altoos voortvliet. Geen dag en geen nacht gaat voor ...

De Heraut
KUYPER.
1146 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Zeer belangrijk is een schrijven in de Prot. Noordbr. over de Dominocratie, in antwoord op een stuk van Ds. F. W. Merens te Utrecht: Daarin lezen we: Reeds sinds meer dan een halve eeuw is aan onze Academiën eene theologische opleiding gegeven, die geheel los was gemaakt van de Kerk ...

De Heraut
KUYPER.
848 woorden
Uit Ede bericht men ons,

Uit Ede bericht men ons,

Uit Ede bericht men ons, dat aan den Kerkeraad was ing& zonden het navolgend schrijven: Aan den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Ede.Eerwaarde Heeren!In uitvoerige adressen gedagteekend 24 Juni 1886, is door leden der Herv. Gemeente te Ede aan u als Kerkeraad verzocht ...

De Heraut
A. VAN DOMSELAAR
H. KLOK.
W. R. KALSHOVEN
KUYPER.
1180 woorden
„Geen tweedracht in het lichaam.”

„Geen tweedracht in het lichaam.”

Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden vOor elkander gelijke zorge dragen. I Cor. I 2 : 25. Gedurig spreekt en leest ge in onze dagen van een «organisme" en van een »organischen samenhang" en van »organieke wet'' en van »orgamseeren", en er schuilt ...

De Heraut
KUYPER.
1531 woorden
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

VIJFDE ZOSlDAGSAröEELïNG, III. (Slot.) De ziel die zondigt, die zal sterven. Ezechiel 18 : 4. Vraag 14 en 15 hooren bijeen. Het schijnen twee vragen te zijn, doch feitelijk zijn ze saam slechts één munt met zijde en keerzijde. ...

De Heraut
KUYPER.
2672 woorden
van 117