GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
Van het Gebed.

Van het Gebed.

ZONDAGSAFDËELING XLVI. Ben Ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God-van verre? Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien ? spreekt de Heere; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de ...

De Heraut
KUYPER.
3669 woorden
„Getrokken met goedertierenheid.”

„Getrokken met goedertierenheid.”

De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, Ik heb u liefgehad met eene eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31:3. Ons bestaan voor den Heere, onzen [God, is en blijft toch altoos de hoofdzaak.Alle aardsche betrekkinge ...

De Heraut
KUYPER.
1850 woorden
De eerste Bede.

De eerste Bede.

ZONDAGSAFDEELING XIVII. De Keere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de Na.im des Heeren zij geloofd ! Job I : 2\l. I Thans, nu we aan de beden zelve van het Onze Vader zij a toegekomen, worde er ...

De Heraut
KUYPER.
3445 woorden
„Liggende in de kribbe.”

„Liggende in de kribbe.”

En dit zal u het tceken zijn, gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Luk. 3:12. Indien menschelijke dichting onze Kerstverhalen had willen verzinnen, zou de hoogste kunst ons geen schooner, sprekender tafereelen hebben kunnen teek ...

De Heraut
KUYPER.
1822 woorden
„Een hoorn der zaligheid”

„Een hoorn der zaligheid”

[KERSTFBBST 1893.] En heeft eenen hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, zijnen knecht. Luk. 1 : 69. „God, zoo jubelde eens de koninklijke hjrpenaar, nadat de strikken des doods van hem waren genomen — God is mijn ...

De Heraut
KUYPER.
3400 woorden
Dan de Engelen.

Dan de Engelen.

XXII. Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Jïij neemt het zaad Abrahams aan. Hebr. 2 : i6. De vraag die thans aan de orde komt is, of er al dan niet zekere betrekking tusschen de engelen en den Christus bestaat, en indi ...

De Heraut
KUYPER.
3565 woorden
Het gebruik van de Wet.

Het gebruik van de Wet.

ZOIOAGSAFÖBELIKS XLIV6. Er is in de liefde geene vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest is niet volmaakt in de liefde. I Joh. 4 : i8. V. {Slot.) Als de liefde komt, wijkt ...

De Heraut
KUYPER.
4070 woorden
„De eeders die Hij geplant heeft."

„De eeders die Hij geplant heeft."

De booiiien des Heerea worden verzadigd, de cederboomen van Libanon, die Hij geplant heeft. Psalm 104:16. Nog siijii er breede streken op onze aarde, waar niemand woont, en waar elk spoor van menschelijke werkzaunheid nog geheel ontbreekt. Denk slechts aan Stanley, ...

De Heraut
KUYPER.
1558 woorden
„Maar ik was steeds in het gebed."

„Maar ik was steeds in het gebed."

Voor mijne lietde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed. Ps. 109:4 David heeft ook vloekpsalmen als uit zijn toornend gemoed uitgescheurd. Vreeslijke psalmen, die wij nauwüjks lezen, laat staan zingen kunnen, zonder dat een huivering over onze ziel ...

De Heraut
KUYPER.
1903 woorden
„Want de goedertierenheid des Heeren is in der eeuwigheid.”

„Want de goedertierenheid des Heeren is in der eeuwigheid.”

Looft den Heere want Hij is goed: zijn goedertierenheid duurt ia eeuwigheid. Psalm 136 : i.Hij leest niet licht, hij zingt niet gemakkelijk, die Psalm met het referein die als de 136ste in onzen bundel staat.Hij maakt allicht dan indruk van langdradig, hij geeft ongemerkt een gevoel ...

De Heraut
KUYPER.
1655 woorden
van 117