GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Vragen, waarop geen antwoord komt. We hebben in onze voorgaande artikelen de verbondswi-aak gehandhaafd als essentieel bestanddeel van de verbondsstatuten, óók onder het Nieuwe Testament, En daarmee hebben we voor ons deel op heel wat vragen een antwoord gegeven; v ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
8667 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Mededeellng. Een gedeelte der cople kon in dit nummer geen plaats vinden. Antwoord aan dr de Bondt. (I.) Puntsgewijs hebben we in ons nummer van 16 Febr. dr A. de Bondt van antv/oord trachten te dienen: 14 punten. Het meeste daarvan gaat dr de Bondt voorbij. ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
8366 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika (VI.) Komen we thans tot de geschiedenis van 1924, het jaar der synode van Kalamazoo, waarover ds Hoeksema vervolgens spreekt in zijn referaat.Terecht herinnert ds Hoeksema er aan, dat volgens deze synode „de verklaagde broeders in de ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
G. V.
8269 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De scheuring in Amerika. (IV.) Thans komende tot de aanleiding o£ oorzaak der scheiding in Amerika, hoeren we ds Hoeksema allereerst spreken over de „nieuwe mentaliteit", die omstreeks 1924 in de amerikaansche zusterkerk zich openbaarde.Zonder op de détails ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
8004 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

PROf. GReijbAnus. Met imiigen dank aan God en groote blijdschap mogen we thans. Vrijdagmiddag 7 November, schrijven, dat prof. Greijdanus geheel hersteld uit het Ziekenhuis is ontslagen en in Kampen is teruggekeerd.We weten, dat prof. Greijdanus liever naar ...

De Reformatie
C. V.
S. GREIJDANUS.
A. A. BASOSKI.
H. MEULINK.
7958 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

INDRUKKEN VAN DE GENERALE SYNODE, I. De bidstond. Groningen, de stad van de eerste ge won e^) Generale Synode na de vrijmaking — dit was een goede gedachte. Metropolen met „moederkerken" of „voornamere" kerken kennen wij niet: ze ver ...

De Reformatie
K. S.
P. DEDDENS.
DE REDACTIE.
C. LETTINGA
S. GREIJDANUS.
7480 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (II.) Een al te zware strijd gestreden? „Als ik mij niet vergis" — aldus ds Hoeksema — dan is het het oordeel van den bezoeker uit Nederland, „dat wij een al te zwaren strijd gestreden hebben in 1924 over de kwestie der gemeene gratie". „En ...

De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
7249 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (V.) In zijn verleden week door ons geciteerde opmerkingen aangaande de oorzaken of aanleidingen van de scheuring van 1924 bracht ds Hoeksema ook „den steeds toenemenden geest van wereldgelijkvormigheid" ter sprake. Wij beloofden, daarop te ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
7034 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
van 15