GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een „vergiftigings"g6val ad acta gelegd. Dr. F. L. Bos schrijft in Kerkpost (Vlaardingen): Elen poosje geleden hadden we een bijzondere kerkvisitatie, om te trachten de moeilijkheden onder ons in der minne op te lossen. De visitatoren hielden verschillende vertrouw ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
2590 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Het traktaatgenootschap Filippus deed een 7-tal speciaal voor onze weermacht geschreven tractaten verschijnen, waarvan de auteurs zijn: D.D. H. Jansen, W. G. Gerritsma, J. C. J. Kuiper, E. I. F. Nawijn, Dr F. Prins, S. Oegema, J. Hovius. Zij schreven: Voor Koning en Vaderland, Kazerne en Kerk, Vr ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. D.
369 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Jezus zegt...", door Ds Th. Kuipers. Zaaiersbibliotheek — Djokja.Een achttal Evangelisatie-toespraken in lossen stijl aan de hand van het Onze Vader, v/aarin het onzekere en de velerlei nood van dit aardsche leven geteekend, en op het komen tot, en zich geven aan, den Heere aangedrongen w ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
Gr. G.—Sm
424 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Joh. Galvijn, „Gulden boekske over het christelijk leven." De Graafschap N. V. - ' Aalten.Dit boekje verscheen het eerst in 1551, in het La^ tijn, en daarna herhaaldelijk in vertaling, ook in het Hollandsch. Het is feitelijk een gedeelte van de Institutie, werd in dezen afzonderlijken vorm ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
149 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Het gepredikte Woord". Preeten van Joh. Galvijn, vertaald door Ds J. Douma en Ds W. H. V. d. Vegt. Deel II. Lijdensstoffen. — T. Wever N.V., Franeier. Spoedig is het tweede deel dezer uitgaaf op het eerste gevolgd en juist op tijd, nu wij' in de lijdensweken zijn. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. S.
1056 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Ons werd toegezonden het Jaaroverzicht 1938 van de Nationaal Christelijke Onderwijs Vereeniging (N.C.O.V.). Deze vereeniging stelt zich ten doel, zooveel mogelijk hulp te verleenen aan het Christelijk onderwijs, dat aan schipperskinderen gegeven wordt. Kennisname van dit jaaroverzicht en van het ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. S.
863 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Naar aanleiding van mijne bespreking van het „Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerk van Watergraafsmeer" schreef Ds J. D. Boerkoel mij: „Gaarne deel ik U mede, dat er in Watergraafsmeer wel een door den Kerkeraad benoemden correspondent betreffende contributies voor de Theologische Hoogesc ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. M.
768 woorden
KORTE BERICHTEN

KORTE BERICHTEN

— THE AMERICAN COUNCIL OP CHRISTIAN CHURCHES. Dit Is een Raad van Kerken in Amerika, die In 1901 werd opgericht tegen de reeds tientallen van jaren bestaande „Federal Council of Churches of Christ in America". Deze „Federal Council" wordt genoemd een citadel van modern ongeloof in Amerika, en hee ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
363 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEEEF. KERKEN, (onderhoudende art. 31 K.O.)DRIETAL: te Helpman-: M. J. C. Blok te Onnen, H. Bouma te Niezijl en J. Waagmeester te Murmerwoude. TWEETAL te Delft: H. Bouma te Niezijl en W. J. van Otterloo te Zuidlioi-n.Te Eouveen: L. J. Goris to Emmen-Erfscheidenveen eu N. "t H ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2109 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Het gepredikte Woord". Preeken van Johannes Calvijn, vertaald door Ds J. Douma en Ds W. H. v. d. Vegt. Deel Hl. Feeststoffen. T. Wever, N.V. — Franeker.Dit deel bevat preeken over stoffen voor den tijd van Paschen tot Pinksteren, en ook eene preek over de wederkomst des Heeren. De teksten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
78 woorden
van 15