GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

By de Jaarwisseling. En die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf; want deze woorden zijn waarachtig en getrouw, Openb. 21:5. We kmanen, als we ons iets meer aan den grondtekst, ook in de volgorde van woorden, houden ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1882 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. De vraag naar het recht van de meerdere kerkehjke vergaderingen tot het afzetten van kerkeraadsleden en geheele kerkeraden, en om te doen „wat des kerkeraads is", kan niel. beslist worden met enkele v ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1356 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius.¹) II. Het foutieve der nuttigheidsredeneering, waarmede, zooals in het artikel van de vorige week werd medegedeeld, zoowel Voetius als Hoornbeek het ongevraagd ingrijpe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. G.
2610 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. III. Het kerkverband, rust düs volgens Voetius op eene door God in Zijn Woord geopenbaarde verplichting, tot vervulling waarvan echter geene kerk eene andere van Godswe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2498 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. IV. De meerdere kerkelijke vergaderingen zijn dus niet geïnslitueerde kerk in wezenlijk gelijlien zin als de parliculiere of plaatselijke kerken. En zij vormen niet een ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
3103 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. V. De kerkeli}ke verbindingen in classes, en synodes zijn dus geen kerken in eigenlijicen zin, zooals de plaatselijke of particuliere kerken dat zijn. Ook zijn de meerd ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2837 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetlus. VII. Er is dus bij Voetius wat het iierkreclitelijke aangaat, tweeërlei lijn op te merlien en te onderscheiden. De eerste is die der beginselen, volgens welke het wezen ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
3668 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. VIII. Voetius stelt aan de meerdere kerkelijke vergaderingen ook den eisch, dat zij zich de macht niet aanmatigen, die het bizondere eigendom is van elke kerk, zelfs ni ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. G.
2837 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volbeid des tijds.') „De volheid des tijds" is een uitdrukking der Heilige Schrift, die dus ook in haar licht bezien, en naar het verband, waarin zij; daar voorkomt, verstaan en verklaard moet worden.Wij vinden haar in Galaten 4:4. Daar schrijft de aposte ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2447 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volheid des tfjds. II. Christus' komst en heilsarbeid is het middelpunt van de geheels wereldihistorie, van die van Israël, van die der geheele menschheid, van die van het gansche heelal. Op zijne geboorte en. evangelieprediking e ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2367 woorden
van 15