GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

N.S.B.-misbaar, Op dringend verzoek deel ik hier mede, dat volgens van meer dan één kant mij verstrekte mededeeling, één der N. S. B.-propagandisten, zekere heer De Bruin, geen lid van één der Gereformeerde Kerken, in een vergadering te Kampen, een soort van rede gehouden heeft, waarin hij ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
1720 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ziele-piloten ? Eenigen tijd geleden is ergens in ons land een spreker opgetreden over „Opvoeding en Onderwijs", (plaats en namen doen niet ter zake), van wiens referaat dit wonderlijke verslag werd gepubliceerd. Ik spatiëer in het verslag.Zonder vooraf te polemlseeren daarover, wat ...

De Reformatie
A. JANSE.
1131 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Sergius Paulus. Hand. 13 : 4-12. III. In Efeze hadden velen dure boeken gekocht om deze mysterieuze macht over de „werkelijkheid" te verkrijgen. Velen waren ook geheel (onder de macht van booze geesten geraakt, zenuwachtig als ze war ...

De Reformatie
A. JANSE.
980 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hand. 13 : 4—12. II. Toen hij in zijn jeugd den dienst voor Jupiter bijwoonde in Rome, was hij onder een geslacht, dat er zelf niets meer voor voelde en ook hij zal wel de vertellingen over de goden hebben aanvaard al ...

De Reformatie
A. JANSE.
1410 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hanfl. 13 : 4-12. I. De eerste Christengemeente uit de Joden zien we op den Pinksterdag te Jeruzalem.Enkele jaren later is er ook reeds een groote Christengemeente uil de heidenen in Antiochië, de derde stad va ...

De Reformatie
A. JANSE.
934 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Tot mijn groote spijt ben ik deze week verplicht de gewone artikelenreeks in deze rubriek even te onderbreken.Immers de heer A. Janse te Biggekerke zond een ingezonden stuk waarvoor hij opname vroeg. Dit stuk willen wij op grond van argumenten die ik straks wel hoop te noemen niet weigeren ...

De Reformatie
J. W.
A. JANSE.
2038 woorden
Oranje en Datheen.

Oranje en Datheen.

De Bijbel heeft zulk een sprekende uitdrtikking om de hoofdrichting van iemands levensgang aan te duiden: Die mensch „wandelt" op een „weg".Van Josia wordt gezegd, dat hij wandelde in al den weg zijns vaders Davids. Van Baësa, dat hij . wandelde in den weg Jerobeams. In beide gevallen is d ...

De Reformatie
A. JANSE.
1918 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

III. Kiet: „kapitalistische maatscHappU".In onze maatschappij heeft de Heere het economische leven een hoog© vlucht doen nemen. Door intensieve landbouw en veeteelt zijn d© oogsten en veestapels verveelvoudigd. Door groot© arbeidsverdeeling is iedere tak van ...

De Reformatie
A. JANSE.
2308 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

De Reformatie
A. JANSE.
1423 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Cads groote werken In ons economlscb leven en bet kapitaal. Op dit moment, lezer, dat u met dit artikel begint, moet u eens denken aan al die menschen, die zich in uw naast© omgeving — in dorp of stad — bevinden. Van al die duizen ...

De Reformatie
A. JANSE.
1489 woorden
van 4