GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
Karl Barth’s positieve negativiteit.

Karl Barth’s positieve negativiteit.

I. In „De Reformatie" schreef Ds Berkouwer een belangrijke artikelenreeks over: „De Ethiek van Karl Barth". In die artikelen wordt aan dezen grooten theoloog tenminste recht gedaan, dat men hem laat zeggen wat hij bedoelt en dat aangewezen worden de problemen waaro ...

De Reformatie
A. JANSE.
1325 woorden
REDACTIE-ADRES.

REDACTIE-ADRES.

Eet adres van de redactie is thans weer bij haar secretaris Dr C. Tazelaar (zie de eerste pagina).K. S. Prof. Dr Severijn. In de vacantie kwam het bericht, dat tot hpogleeraar te Utrecht, in de vacature van prof. Dr H. Visscher, benoemd was Dr Severijn ...

De Reformatie
K. S.
J. W.
A. JANSE.
4186 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Cads groote werken In ons economlscb leven en bet kapitaal. Op dit moment, lezer, dat u met dit artikel begint, moet u eens denken aan al die menschen, die zich in uw naast© omgeving — in dorp of stad — bevinden. Van al die duizen ...

De Reformatie
A. JANSE.
1489 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

De Reformatie
A. JANSE.
1423 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

III. Kiet: „kapitalistische maatscHappU".In onze maatschappij heeft de Heere het economische leven een hoog© vlucht doen nemen. Door intensieve landbouw en veeteelt zijn d© oogsten en veestapels verveelvoudigd. Door groot© arbeidsverdeeling is iedere tak van ...

De Reformatie
A. JANSE.
2308 woorden
Oranje en Datheen.

Oranje en Datheen.

De Bijbel heeft zulk een sprekende uitdrtikking om de hoofdrichting van iemands levensgang aan te duiden: Die mensch „wandelt" op een „weg".Van Josia wordt gezegd, dat hij wandelde in al den weg zijns vaders Davids. Van Baësa, dat hij . wandelde in den weg Jerobeams. In beide gevallen is d ...

De Reformatie
A. JANSE.
1918 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Tot mijn groote spijt ben ik deze week verplicht de gewone artikelenreeks in deze rubriek even te onderbreken.Immers de heer A. Janse te Biggekerke zond een ingezonden stuk waarvoor hij opname vroeg. Dit stuk willen wij op grond van argumenten die ik straks wel hoop te noemen niet weigeren ...

De Reformatie
J. W.
A. JANSE.
2038 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hanfl. 13 : 4-12. I. De eerste Christengemeente uit de Joden zien we op den Pinksterdag te Jeruzalem.Enkele jaren later is er ook reeds een groote Christengemeente uil de heidenen in Antiochië, de derde stad va ...

De Reformatie
A. JANSE.
934 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hand. 13 : 4—12. II. Toen hij in zijn jeugd den dienst voor Jupiter bijwoonde in Rome, was hij onder een geslacht, dat er zelf niets meer voor voelde en ook hij zal wel de vertellingen over de goden hebben aanvaard al ...

De Reformatie
A. JANSE.
1410 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Sergius Paulus. Hand. 13 : 4-12. III. In Efeze hadden velen dure boeken gekocht om deze mysterieuze macht over de „werkelijkheid" te verkrijgen. Velen waren ook geheel (onder de macht van booze geesten geraakt, zenuwachtig als ze war ...

De Reformatie
A. JANSE.
980 woorden
van 4