GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

Richting-drijvers en gehoorzame knechten.

II. (Vervolg van het 2e blad.)Het conflict dreigde, en zie... het is geijomen- Reeds ging bet geroep van allen kant „p: Naar uwe legertente terug o Israël, want niets, niets heeft deze schorsing met de waarlieid Gods te maken. Die schorsing is alleen maar, f ...

De Reformatie
A. JANSE.
1435 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Objectieve soteriologie”? Met genoegen beantwoord ik onderstaand, als zak e- 1 ij k e polemiek te waardeeren artikeltje van D s A. J a n s e n s In „Om Slons wil". Het werd in de Persschouw van „Credo" overgenomen onder den titel: Eenzijdig.Ik plaats eenige noten.A. JANSE. ...

De Reformatie
A. JANSE.
K. S.
2501 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - Castellio. II Castellio werd in 1515 geboren in een Savooysch dorpje. Zijn ouders waren arm. Toch kon hij studeeren in Lyon, waar een gematigd reformatorische richting heerschte, die hervorming beoogde zónder kerkscheuring. Tenslotte kwam het toch t ...

De Reformatie
A. JANSE.
2538 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Gaivjjn — Castellio. IV. Nog scherper zou de strijd zich toespitsen. L a 11 g u e t, een Fransche vriend van M e 1 a n c h- t o n, had dezen in verbinding gebracht met Castellio. M e 1 a n c h t O' n 'schreef aan Castellio een vriend ...

De Reformatie
A. JANSE.
1802 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Geen partijdige Nationale feestviering! Allerwegen worden voorbereidsels gemaakt voor de nationale feestviering bij het 40-jarig Regeei-ingsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.Dan zullen ook onze scholen dat feit gedenken en dan zullen onze kinde ...

De Reformatie
A. JANSE.
1011 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ziele-piloten ? Eenigen tijd geleden is ergens in ons land een spreker opgetreden over „Opvoeding en Onderwijs", (plaats en namen doen niet ter zake), van wiens referaat dit wonderlijke verslag werd gepubliceerd. Ik spatiëer in het verslag.Zonder vooraf te polemlseeren daarover, wat ...

De Reformatie
A. JANSE.
1131 woorden
Oranje en Datheen.

Oranje en Datheen.

De Bijbel heeft zulk een sprekende uitdrtikking om de hoofdrichting van iemands levensgang aan te duiden: Die mensch „wandelt" op een „weg".Van Josia wordt gezegd, dat hij wandelde in al den weg zijns vaders Davids. Van Baësa, dat hij . wandelde in den weg Jerobeams. In beide gevallen is d ...

De Reformatie
A. JANSE.
1918 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als verdacbte voor de Synode. Calvijn liad in de zaak tegen Caroli gevraagd] om een Synode vóór Paschen 1537. Maar Megandeir^ die den brief ontving, wantrouwde Calvijn ook al.Hij' schreef 8 Maart aan Bidluiger: „Ten slotte verdenken wij eenige Pransc ...

De Reformatie
A. JANSE.
936 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvijn over z|jn aanklager Caroll. In Februari 1537 schreef Calvijn aan den predikant Megander in Bern een uitvoerigen brief over de kwestie met Caroli, Gerefoirmeerd predikant te Lausanne, die hem aanldaagde wegens onrechtzinnigheid. Calvijn schreef als volgt: ...

De Reformatie
A. JANSE.
1136 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvljn over de Synodes van Lausanne en van Bern. Na afloop der Synode van Bern schreef Calvijn aan Gryneus, Professor in Bazel, het volgende: „Daar wij reeds genoeg ondervinding hebben van de wonderlijke en ongeloofeüjke kvrastgrepen des Satans, waarmee hij ...

De Reformatie
A. JANSE.
1015 woorden
van 4