GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Nu door een spiegel”.

„Nu door een spiegel”.

[P A S C H A 19 16]. Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 1 Cor. 13 : 12. Al is 't ...

De Heraut
A. K.
5030 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CCXV. ZESDE REEKS. XXXVIII. En Ik zal eehen eenigen herdep over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijnen knecht David; die zal ze weiden, en die zal Jï-un tot eenen her ...

De Heraut
A. K.
4482 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LXXI. DSROE REEKS. vm. En gelijk het den menschen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebreen 9 : 27. Op hetgeen de apoStel Paulus, uiteraard ook met oog ...

De Heraut
DR
A. K.
4420 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

ccxxv. ZESDE REEKS. XL VIII. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat koninkrijk zal ...

De Heraut
A. K.
4385 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCVI. ZESDE REEKS. XXIX. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. , Jes. 60 : 1. Neemt men nu beide aan, in de eerste ...

De Heraut
A. K.
4348 woorden
Zamen als in barensnood”.

Zamen als in barensnood”.

[KERSTFEEST 5 9 13]. Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom. 8 : 22. Aangrijpend is de bittere tegenstelling tusschen 't zalig Ker.stfeest, dat weer ingaa't, en de on ...

De Heraut
Dr
A. K.
4037 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXIV. VIJFDE REEKS. XXVI. En als zij Phrygië en het land van Galatië doorreisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Handelingen 16 : 6 ...

De Heraut
A. K.
3930 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXXXIX. ACHTSTE REEKS. XXXIV. En ik hoorde eene andere stemme uit den hemel, zeggende : Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan hare zonden geene gemeenschap hebt, en opdat gi ...

De Heraut
Dr
A. K.
3425 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

ccLxrv. ACHTSTE REEKS. IX En toen het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, onitrent van een half uur. Openb. VIII : 1.Alle verwarring is nu voorkomen.-Het kwam nu duidelijker uit, waarom n ...

De Heraut
A. K.
3365 woorden
van 4