Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 34

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 34

m ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 33

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 33

*'m.BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEiT3 0000 00352 6047 ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
6 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 32

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 32

rISi^ ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

althans wat de Sermones betreft, tot Schrijnens opvatting overhel (Vgl. mijn: De invloed van Augustinus'Bijbelstudie op zijn literatuurbeschouwing, Geref. Theol. Tijdschr. 1935, p . 385 e.v.), meen ik, dat de vraag van den oorsprong der rhetorische antithese bij Augustinus zijn aesthetische waard ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
428 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

AANTEEKENINGEN. *) W . ScHUBART, Die Antike und die Gegenwart, in Abhandlungen und Vortrage, herausgeg. von der Bremer wissensch. Gesellsch., II, 1, 1927, p. 177. — ^) Ep. 138, 1. — ^) LiBAN, ep. 369, 9. — *) H . I. MARROU, St Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938, p . 107. — =) a ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
695 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

zelfde beschouwingen en argumenten verwachten kan. Ook Calvijn bewondert in de Schrift „meer de waardigheid der zaken dan de bekoorlijkheid der woorden", en evenals eeuwen geleden Lactantius en Hieronymus, schrijft hij de stijlloosheid der Schrift toe aan Gods voorzienigheid. ,,Want ook dit is ni ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
290 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 28

...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 28

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 28

den meegedeeld, ook in den schoonsten stilistischen vorm moet worden uitgedrukt. Svoboda meent") — en wie zich met de sfeer van Augustinus heeft vertrouwd gemaakt, is geneigd die meening te onderschrijven — dat de groote stilist het tricolon zoo vaak gebruikt en het kennelijk bemint '*), niet all ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
324 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 27

Tot hen, die de eerste opvatting voorstonden, behoorden o.a. Origenes, Chrysostomus, Lactantius en Arnobius; de tweede meening verkondigde o.a. Ambrosius; vgl. NORDEN, a.w., a.w.II,p. 516 e.v.—69)IV.9.528. — )II, p. 503 e.v.,7 2 ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
144 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

ondergaan, in geboren worden en sterven, gebeurtenissen, die afgemeten worden naar tijdsruimten, die als de lettergrepen en de woorden van den gang dezer wereld zijn. Evenals ons gesproken woord daarheen gaat door elkaar opvolgende en dan weer verdwijnende woorden en passend en aangenaam wordt on ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
329 woorden
van 7