62 resultaten
Filteren
van 7
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

TB 02Ö0ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENDR. A. SIZOO/ / 1 " ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
11 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

p ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

\ o ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENEN. ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
7 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

voller verblijfplaats op te zoeken, bewijst de strijd o m het altaar van Victoria, waarin Symmachus en Ambrosius den degen kruisten. E n de besluiten van Theodosius den Grooten, waarbij hij verbood te offeren, de tempels te bezoeken en den beelden eer te bewijzen konden wel uiterlijk heidensche h ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Nd^ ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 5

i n 1910 onze landgenoot K a r s t e n ze tot een voorwerp van onderzoek: sindsdien hebben verscheidene anderen zijn voorbeeld met groot profijt gevolgd ). D e overige werken van Augustinus echter heeft de philologie, i n het algemeen gesproken, aan de theologen ter bestudeering overgelaten, beha ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
352 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENREDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE U N I V E R S I T E I T O P 20 O C T O B E R 1939DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. A . S I Z O ONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA - DELFT ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
51 woorden
van 7