Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENREDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE U N I V E R S I T E I T O P 20 O C T O B E R 1939DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. A . S I Z O ONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA - DELFT ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
51 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

zelfde beschouwingen en argumenten verwachten kan. Ook Calvijn bewondert in de Schrift „meer de waardigheid der zaken dan de bekoorlijkheid der woorden", en evenals eeuwen geleden Lactantius en Hieronymus, schrijft hij de stijlloosheid der Schrift toe aan Gods voorzienigheid. ,,Want ook dit is ni ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
290 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 21

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 21

schoonheden, dan zijn die naar Augustinus' opvatting, echter uitgedrukt in de woorden van Croce, een constitutief element der expressie. Zoo is er eenheid van vorm en inhoud en deze eloquentie is schoon door haar waarheid en zuiverheid. Het is de stijl van den Bijbel. Het kwellend stijlprobleem d ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
324 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

o ELOQUENTIA TANTO TERRIBILIOR QUANTO PURIOR, ET QUANTO SOLIDIOR TANTO VEHEMENTIOR! August, de doctr. Chr. IV, XIV, 30 ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
15 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Professoren en Lectoren, Dames en Heeren Doctoren en Studenten, en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid hlijk geeft van belangstelling in de Vrije Universiteit en aan de plechtige herdenking van haar geboortedag luister bijzet, Zeer geachte Toehoorderess ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
258 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 30

AANTEEKENINGEN. *) W . ScHUBART, Die Antike und die Gegenwart, in Abhandlungen und Vortrage, herausgeg. von der Bremer wissensch. Gesellsch., II, 1, 1927, p. 177. — ^) Ep. 138, 1. — ^) LiBAN, ep. 369, 9. — *) H . I. MARROU, St Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1938, p . 107. — =) a ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
695 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

een juist inzicht in den stand van het probleem in die oude tijden van het grootste belang is. Het was voor de Christenheid uit de eerste eeuwen onzer jaartelling niet gemakkelijk haar houding te bepalen tegenover de zooveel eeuwen oude Grieksch-Romeinsche cultuur, waaruit ze, wat beschaving en w ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
302 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 22

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 22

hel, verhooging en vernedering, kortom al die antitheta, die, om in de gedachtewereld van Augustinus te blijven, zich paarsgewijs contraponeeren in de civitas Dei en de civitas diaboli, de civitas caelestis en de civitas terrena en die hij in zijn ,,de Civitate Dei", het werk, dat in zijn composi ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
308 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

TB 02Ö0ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENDR. A. SIZOO/ / 1 " ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
11 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

ondergaan, in geboren worden en sterven, gebeurtenissen, die afgemeten worden naar tijdsruimten, die als de lettergrepen en de woorden van den gang dezer wereld zijn. Evenals ons gesproken woord daarheen gaat door elkaar opvolgende en dan weer verdwijnende woorden en passend en aangenaam wordt on ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
329 woorden
van 7