GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
PSALM 5 : 9—13

PSALM 5 : 9—13

(vertaling N.B.G.)Leid, HEER', om hen, die mij belagen, mij toch door Uw gerechtigheid; maak mij Uw effen weg bereid. Doe hen, die zoo mijn ziel bejagen hun oordeel dragen.Niets is 'betrouwbaar in hun monden, hun binnenste 't verderf ten deel, een open graf is mij hun keel. Doe, die ...

2 juli 1949
De Reformatie
A. v. B.
122 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

24 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
OPENBARING 21 : 5—8

OPENBARING 21 : 5—8

(vertaling N.B.G.)En Hij, die op den witten troon zit, zeide: J } Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. ^ I Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. J J Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.'k Zal uit de hron om niet wie dorst heeft geven J J het levenswater en een eeu ...

14 oktober 1950
De Reformatie
A. v. B.
124 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

18 november 1950
De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
PSALM 2 : 1-6

PSALM 2 : 1-6

(Vertaling N.B.G.)WaaroTn toch woelen volken t allen kant en zinnen natien op ijedetheden? Ziet, hoe nu al wat macht heejt samenspant, de koningen der aard' hun plannen smeden. Zij rukken aan om met den HEER te strijden. Hoort, hoe 't ook zijn gezalfde tegenklinkt: „Komt, laat ons v ...

3 december 1949
De Reformatie
A. v. B.
128 woorden
TREINREIS.

TREINREIS.

Hier zitten zeven zielen hij elkaar, zoo warm en veilig — buiten gaan de huien. Twee kijken uit het raam, één zit z'n gal te ispuien, een vierde reinigt onderwijl z'n nagels met een [schaar. , De wereld is zoo slecht, 't is overal een rommel. Hoe kan een mensch het rijmen, als hij 't ziet. ...

11 maart 1950
De Reformatie
A. v. B.
130 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

4 maart 1950
De Reformatie
A. v. B.
132 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

10 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
OPENBARING 12 : 10—12

OPENBARING 12 : 10—12

(vertaling N.B.G.)J Nu is verschenen al Gods heil en kracht \ en zijn Gezalfde openbaart zijn macht; J want hij, die onze broeders heeft verklaagd, 5 die dag en nacht voor God hen heeft gedaagd, ^ Gods koningschap heeft hem ten val gebracht.J Zij overwonnen om het dierbaar bloed * } ...

8 juli 1950
De Reformatie
A. v. B.
137 woorden
PSALM 3

PSALM 3

(Vertaling N.B.G.) Hoe groot is, HEER, 't getal van hen, die in [mijn val met Hoon mij overstelpen. Hoe zeker zeggen zij^. die opstaan tegen mij: God wil hem niet meer helpen. Maar Gij, mijn rots en eer, dekt als een schild [mij, HEER, Gij hebt mijn hoofd ve ...

11 juni 1949
De Reformatie
A. v. B.
154 woorden
van 3