GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
PSALM 22: 1-12

PSALM 22: 1-12

(vertaling N.B.G.)Mijn God, mijn God, waarom verliet Gij mij? Tot mijn verlossing zijt Gij niet nabij: hoe 'k dag en nacht mijn iam, merklacht ook Gij antwoordt nim/mer. [schrei. Gij nochtans troont op Isrel's lofgezangen, U hebben onze vaad'ren aangehangen. Gij, Heil'ge, hebt, was 't ooit ...

De Reformatie
A. v. B.
169 woorden
PSALM 3

PSALM 3

(Vertaling N.B.G.) Hoe groot is, HEER, 't getal van hen, die in [mijn val met Hoon mij overstelpen. Hoe zeker zeggen zij^. die opstaan tegen mij: God wil hem niet meer helpen. Maar Gij, mijn rots en eer, dekt als een schild [mij, HEER, Gij hebt mijn hoofd ve ...

De Reformatie
A. v. B.
154 woorden
PSALM 4

PSALM 4

{Vertaling N.B.G.)Als 'k roep, wil dan mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. Gij m, aakt mij ruimte in mijn leven, 'k werd uit benauwdheid opgeheven; wees mij genadig, hoor m.ijn pleit. Hoe lang, gij mannen, is mijn eere tot een versmading en tot spot, hoe lang zult g' ijdelhei ...

De Reformatie
A. v. B.
201 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
PSALM 5 : 9—13

PSALM 5 : 9—13

(vertaling N.B.G.)Leid, HEER', om hen, die mij belagen, mij toch door Uw gerechtigheid; maak mij Uw effen weg bereid. Doe hen, die zoo mijn ziel bejagen hun oordeel dragen.Niets is 'betrouwbaar in hun monden, hun binnenste 't verderf ten deel, een open graf is mij hun keel. Doe, die ...

De Reformatie
A. v. B.
122 woorden
PSALM 2 : 1-6

PSALM 2 : 1-6

(Vertaling N.B.G.)WaaroTn toch woelen volken t allen kant en zinnen natien op ijedetheden? Ziet, hoe nu al wat macht heejt samenspant, de koningen der aard' hun plannen smeden. Zij rukken aan om met den HEER te strijden. Hoort, hoe 't ook zijn gezalfde tegenklinkt: „Komt, laat ons v ...

De Reformatie
A. v. B.
128 woorden
PSALM 6 : 1-6

PSALM 6 : 1-6

(vertaling N.B.G.)'k Blijf, HEER, uw heil verbeiden* O, wil mij niet kastijden, daar 'k wegkwijn en verteer. Laat niet uw toorn mij treffen, uw gramschap zich verheffen. Wees mij genadig, HEER.Doe, HEERE, mij genezen, mijn ziel vergaat in vreezen, mijn beend'ren zijn verschrikt, en ...

De Reformatie
A. v. B.
94 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

De Reformatie
A. v. B.
132 woorden
TREINREIS.

TREINREIS.

Hier zitten zeven zielen hij elkaar, zoo warm en veilig — buiten gaan de huien. Twee kijken uit het raam, één zit z'n gal te ispuien, een vierde reinigt onderwijl z'n nagels met een [schaar. , De wereld is zoo slecht, 't is overal een rommel. Hoe kan een mensch het rijmen, als hij 't ziet. ...

De Reformatie
A. v. B.
130 woorden
PSALM 117

PSALM 117

i (vertaling N.B.G.) \ 1 »J Gij alle volken, looft den HEER, J ; gij natiën prijst Hem, geeft Hem eer; } \ zijn goedertierenheid en macht J J waakt over elk, die Hem verwacht, ' 1 en 's HEEREN trouw zal eeuwig staan. } ^ Heft blijde 't „Hallelujah" aan. J{ A. V. B. } i J ...

De Reformatie
A. v. B.
52 woorden
van 3