GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

(Staten-vertaling)Den vollen oogst der velden mocht hij eten en honing winnen uit de harde rots, 't gesteente heeft hem olie toegemeten, de rijkdom van zijn kudden was zijn trots. De schapen, die in 't vruchtbaar Basan weiden, de zwaarste tarwe heeft God hem geschonken, in melk en druiven ...

De Reformatie
A. v. B.
199 woorden
OPENBARING 19 : 5—8

OPENBARING 19 : 5—8

(vertaling N.B.G.) Looit onzen God, al die Hem vreest! Ja, hallelujah, amen! Hij geeft u nieuwe namen, nu d'eerste dingen zijn geweest. ** Zijn knechten, klein en groot, herrezen uit den dood.Want hallelujah, onze Heer, de God alleen alm, achtig, was Babyion ...

De Reformatie
A. v. B.
102 woorden
Psalm 13

Psalm 13

Vertaling N.B.G. Hoe lang, o HERE, nog dit leed? Hoe lang, nu Gij me aldoor vergeet, blijjt mij uw aangezicht verborgen? Hoe lang nog leeft mijn ziel in zorgen, mijn hart in kommer, dag aan dag? Hoe lang nog onder 's vijands spot? Aanschouw het toch, o HEER, ...

De Reformatie
A. v. B.
99 woorden
Pralm 12: 6-9

Pralm 12: 6-9

Vertaling N.B.G.Ik maak mij op, nu kom Ik, zegt de HERE, om, hem, die in verdrukking Mij verwacht, 't gerucht der armen zal in lof verkeren; Ik stel in veiligheid, wie daarnaar smacht.Wie schat des HEREN zuiver woord naar waarde? Gedegen zilver is het, duur metaal, gereinigd in een ...

De Reformatie
A. v. B.
93 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
EXODUS 15 : 13—18, 21.

EXODUS 15 : 13—18, 21.

Gij brengt dit volk, o groote Koning in vrede naar Uw heil'ge woning, naar 't land, dat Gij U hebt verkoren. Die Gij verlost hebt en bevrijd, hebt Gij, O HEER', in gunst geleid. De volken sidd'ren daar zij 't hóoren.Hoe vrees'lijk zijt G' in lofgezangen! De volken zijn door schrik bevangen ...

De Reformatie
A. v. B.
193 woorden
PSALM 117

PSALM 117

i (vertaling N.B.G.) \ 1 »J Gij alle volken, looft den HEER, J ; gij natiën prijst Hem, geeft Hem eer; } \ zijn goedertierenheid en macht J J waakt over elk, die Hem verwacht, ' 1 en 's HEEREN trouw zal eeuwig staan. } ^ Heft blijde 't „Hallelujah" aan. J{ A. V. B. } i J ...

De Reformatie
A. v. B.
52 woorden
Pralm 8 : 6—10

Pralm 8 : 6—10

Vertaling N.B.G.Toch hebt Gij hijna goddelijk hem geschapen. Ge omkranst met eer en luister hem de slapen, Gij, die hem over alles heersen doet, legt uwer handen werken aan zijn voet: de wilde dieren, schaap en rund tezamen — hij is hun heer en noemt ze elk bij name, de vogels, al w ...

De Reformatie
A. v. B.
98 woorden
PSALM 22: 1-12

PSALM 22: 1-12

(vertaling N.B.G.)Mijn God, mijn God, waarom verliet Gij mij? Tot mijn verlossing zijt Gij niet nabij: hoe 'k dag en nacht mijn iam, merklacht ook Gij antwoordt nim/mer. [schrei. Gij nochtans troont op Isrel's lofgezangen, U hebben onze vaad'ren aangehangen. Gij, Heil'ge, hebt, was 't ooit ...

De Reformatie
A. v. B.
169 woorden
van 3