GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
Psalmen

Psalmen

Nu ons de eer te beurt valt, dat wij naar „Reformatorische" gewoonte de twee bundels verzen mogen aankondigen, waarvan de inhoud bij stukjes en beetjes sinds 1947 In deze kolommen een plaats vond, willen we graag allereerst vaststellen, wat deze bundels niet zijn. Zulks om een voor de hand liggen ...

De Reformatie
A. v. B.
1034 woorden
Pralm 8 : 6—10

Pralm 8 : 6—10

Vertaling N.B.G.Toch hebt Gij hijna goddelijk hem geschapen. Ge omkranst met eer en luister hem de slapen, Gij, die hem over alles heersen doet, legt uwer handen werken aan zijn voet: de wilde dieren, schaap en rund tezamen — hij is hun heer en noemt ze elk bij name, de vogels, al w ...

De Reformatie
A. v. B.
98 woorden
Psalm 12 : 1-5

Psalm 12 : 1-5

Vertaling N.B.G. Help, HERE, toch, want nergens zijn meer vromen, schaars de getrouwen, die 'k bij mensen vond. Vals spreken zij tot wie zjj tegenkomen hun duhhelhdrtig woord met gladden mond.Kom alle gladde lippen, HEER', verdelgen en alle tong, die. eigen ...

De Reformatie
A. v. B.
64 woorden
Pralm 12: 6-9

Pralm 12: 6-9

Vertaling N.B.G.Ik maak mij op, nu kom Ik, zegt de HERE, om, hem, die in verdrukking Mij verwacht, 't gerucht der armen zal in lof verkeren; Ik stel in veiligheid, wie daarnaar smacht.Wie schat des HEREN zuiver woord naar waarde? Gedegen zilver is het, duur metaal, gereinigd in een ...

De Reformatie
A. v. B.
93 woorden
PSALM 22: 1-12

PSALM 22: 1-12

(vertaling N.B.G.)Mijn God, mijn God, waarom verliet Gij mij? Tot mijn verlossing zijt Gij niet nabij: hoe 'k dag en nacht mijn iam, merklacht ook Gij antwoordt nim/mer. [schrei. Gij nochtans troont op Isrel's lofgezangen, U hebben onze vaad'ren aangehangen. Gij, Heil'ge, hebt, was 't ooit ...

De Reformatie
A. v. B.
169 woorden
PSALM 3

PSALM 3

(Vertaling N.B.G.) Hoe groot is, HEER, 't getal van hen, die in [mijn val met Hoon mij overstelpen. Hoe zeker zeggen zij^. die opstaan tegen mij: God wil hem niet meer helpen. Maar Gij, mijn rots en eer, dekt als een schild [mij, HEER, Gij hebt mijn hoofd ve ...

De Reformatie
A. v. B.
154 woorden
PSALM 4

PSALM 4

{Vertaling N.B.G.)Als 'k roep, wil dan mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. Gij m, aakt mij ruimte in mijn leven, 'k werd uit benauwdheid opgeheven; wees mij genadig, hoor m.ijn pleit. Hoe lang, gij mannen, is mijn eere tot een versmading en tot spot, hoe lang zult g' ijdelhei ...

De Reformatie
A. v. B.
201 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
PSALM 5 : 9—13

PSALM 5 : 9—13

(vertaling N.B.G.)Leid, HEER', om hen, die mij belagen, mij toch door Uw gerechtigheid; maak mij Uw effen weg bereid. Doe hen, die zoo mijn ziel bejagen hun oordeel dragen.Niets is 'betrouwbaar in hun monden, hun binnenste 't verderf ten deel, een open graf is mij hun keel. Doe, die ...

De Reformatie
A. v. B.
122 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
van 3