GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
Psalmen

Psalmen

Nu ons de eer te beurt valt, dat wij naar „Reformatorische" gewoonte de twee bundels verzen mogen aankondigen, waarvan de inhoud bij stukjes en beetjes sinds 1947 In deze kolommen een plaats vond, willen we graag allereerst vaststellen, wat deze bundels niet zijn. Zulks om een voor de hand liggen ...

De Reformatie
A. v. B.
1034 woorden
PSALM 3

PSALM 3

(Vertaling N.B.G.) Hoe groot is, HEER, 't getal van hen, die in [mijn val met Hoon mij overstelpen. Hoe zeker zeggen zij^. die opstaan tegen mij: God wil hem niet meer helpen. Maar Gij, mijn rots en eer, dekt als een schild [mij, HEER, Gij hebt mijn hoofd ve ...

De Reformatie
A. v. B.
154 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
OPENBARING 21 : 5—8

OPENBARING 21 : 5—8

(vertaling N.B.G.)En Hij, die op den witten troon zit, zeide: J } Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. ^ I Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. J J Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.'k Zal uit de hron om niet wie dorst heeft geven J J het levenswater en een eeu ...

De Reformatie
A. v. B.
124 woorden
Psalm 12 : 1-5

Psalm 12 : 1-5

Vertaling N.B.G. Help, HERE, toch, want nergens zijn meer vromen, schaars de getrouwen, die 'k bij mensen vond. Vals spreken zij tot wie zjj tegenkomen hun duhhelhdrtig woord met gladden mond.Kom alle gladde lippen, HEER', verdelgen en alle tong, die. eigen ...

De Reformatie
A. v. B.
64 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

De Reformatie
A. v. B.
132 woorden
TREINREIS.

TREINREIS.

Hier zitten zeven zielen hij elkaar, zoo warm en veilig — buiten gaan de huien. Twee kijken uit het raam, één zit z'n gal te ispuien, een vierde reinigt onderwijl z'n nagels met een [schaar. , De wereld is zoo slecht, 't is overal een rommel. Hoe kan een mensch het rijmen, als hij 't ziet. ...

De Reformatie
A. v. B.
130 woorden
van 3