GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
OPENBARING 12 : 10—12

OPENBARING 12 : 10—12

(vertaling N.B.G.)J Nu is verschenen al Gods heil en kracht \ en zijn Gezalfde openbaart zijn macht; J want hij, die onze broeders heeft verklaagd, 5 die dag en nacht voor God hen heeft gedaagd, ^ Gods koningschap heeft hem ten val gebracht.J Zij overwonnen om het dierbaar bloed * } ...

8 juli 1950
De Reformatie
A. v. B.
137 woorden
OPENBARING 19 : 5—8

OPENBARING 19 : 5—8

(vertaling N.B.G.) Looit onzen God, al die Hem vreest! Ja, hallelujah, amen! Hij geeft u nieuwe namen, nu d'eerste dingen zijn geweest. ** Zijn knechten, klein en groot, herrezen uit den dood.Want hallelujah, onze Heer, de God alleen alm, achtig, was Babyion ...

26 augustus 1950
De Reformatie
A. v. B.
102 woorden
OPENBARING 21 : 5—8

OPENBARING 21 : 5—8

(vertaling N.B.G.)En Hij, die op den witten troon zit, zeide: J } Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. ^ I Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. J J Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.'k Zal uit de hron om niet wie dorst heeft geven J J het levenswater en een eeu ...

14 oktober 1950
De Reformatie
A. v. B.
124 woorden
EXODUS 15 : 1—7

EXODUS 15 : 1—7

(naar Beza „Les saincts cantiques", 1595)'k Zal blijde voor den HEERE zingen, nu paard en ruiter ondergingen, want God, mijn hulp is hoog verheven: Hij wierp z' in zee m.et groote macht, zoo zal ik Hem, mijn lied en kracht, den God mijns vaders eere geven.Gods rechterhand sloeg daar ...

18 november 1950
De Reformatie
A. v. B.
125 woorden
DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

DEUTERONOMIUM 26 : 7-10.

(naar Beza: „Les saincts cantiques", 1595)Toen riepen wij den HEERE aan. { I De HEER heeft onze klacht verstaan. \ j Zijn hooge arm heeft onz' ellenden J J en d' onderdrukking willen wenden.Door grooten schrik en sterke hand J j bracht Hij ons uit Egypteland. ; ^ Hoe lief heb ik den ...

23 december 1950
De Reformatie
A. v. B.
90 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

20 januari 1951
De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
DEUTERONOMIUM 26:3—6

DEUTERONOMIUM 26:3—6

(naar Beza: . „Les saincts cantiques", 1595)'k Verklaar hier heden voor den HEER, voor U, mijn God buig ik mij neer: Dit land, dat vloeit van melfc en honing. Gij bracht er mij, o groote Koning.Gij waart gedachtig aan den , eed, dien Gij aan onze vaad'ren deed. Naar Uw belofte, hun ...

27 januari 1951
De Reformatie
A. v. B.
113 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

10 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

(Staten-vertaling)Den vollen oogst der velden mocht hij eten en honing winnen uit de harde rots, 't gesteente heeft hem olie toegemeten, de rijkdom van zijn kudden was zijn trots. De schapen, die in 't vruchtbaar Basan weiden, de zwaarste tarwe heeft God hem geschonken, in melk en druiven ...

17 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
199 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

24 februari 1951
De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
van 3