GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

Amice, Wegens plaatsgebrek, want er moeten enkele stukken mee, die lang bleven liggen, één week uitstel. Tot ziens, je ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
19 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 10. Amice, Al georiënteerd? Je hoort het vreemde woord dagelijks gebruiken, net zoo goed als ik. De nieuwe tijd. Het nieuwe Europa. De nieuwe ordening. Niet achteraan komen. Niet negatief, o pardon, niet bloot negatief je daartegenover verhouden! We moet ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
851 woorden
DOMINI CANES

DOMINI CANES

Amice, De schrijver Zsolt V. Harsanyi heeft een boek geschreven over het leven van Galilei. In de nederlandsche vertaling heet deze „roman van GalUeï's Leven": „Een Hemelbestormer".In het 2e deel, bl. 169, komt een aardig verhaaltje voor. Gallleï had n.l. als astronoom over den bouw ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
879 woorden
Hoe bouw jij je menu?

Hoe bouw jij je menu?

Amice, Een wijnimporteur, zomer 1951, gaf onlangs een reclame-brochure uit, die uitliep op zoo iets als een paradox. De laatste bladzij, eerste regel, en dezelfde bladzij, laatste regel, leken me zoo'n beetje paradoxaal. De eerste regel stelt met groote letter de vraag: „welke wijn bij wei ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1061 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 8.Amice, Je zult je uit de periode der Timmermans-verheerlijking nog wel herinneren, hoe vreemd je dat aandeed: het kindeke Jezus in Vlaanderen. De „heiUge familie" werd getransponeerd van het Judeesche land naar het Vlaamsche. Je zag Maria op den Nethedijk. Het werd je wonderli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1122 woorden
Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Amice, Verleden week schreef ik je over een boek. En op gevaar af, dat je me vervelend zult vinden, doe ik het deze week weer. De uitgeverij J. H. Kok N.V. te Kampen gaf een nieuw boek, dat het onderwerp „Thijs Booy" raakt. Hij heeft nl. mét een anderen auteur, nl. mr A. Bouman, een boek g ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1183 woorden
BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

No. 14. Over christen.'socialisme. Amice, In de bevrijdingsdagen liep de jeugd voor mijn venster te blaten van den langen weg naar Tippe- rary en van de „socialen", die wèg moesten: Weg met de socialen Leve de Willemien, Oranj ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1275 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 3. Amice, Je kent zeker ook wel het modewoord van den dag. Het luidt: begrip. We moeten begrip hebben voor al datgene, wat de ander over ons brengt. Het volk moet begrip hebben voor de gewijzigde situatie. De leveranciers van goederen, die later betaald ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1279 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot,

Aan een jongeren tijdgenoot,

No. 1. Amice, In het eerste nummer van „De Reformatie" — 24 Sept. 1920 — heb jij een beurt gehad. De toenmalige ds J. C. Rullmann schreef je een brief, naar aanleiding van het heengaan van ds J. C. Sikkel.Sindsdien is je correspondent zelf van ons gen ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1313 woorden
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1337 woorden
van 4