GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
„Eenvoudige Voordrachten”, verzameld door Arie Post. TWeede Bundel. Wageningen — Gebr. Zomer en Keuning.

„Eenvoudige Voordrachten”, verzameld door Arie Post. TWeede Bundel. Wageningen — Gebr. Zomer en Keuning.

Ruim vijf en twintig voordrachten, gedichten en prozafragmenten, worden in dit goed uitgegeven bundeltje samengebracht. Wat het proza betreft hield de verzamelaar zicli aan wat de Christelijke kunst heeft voortgebracht (stukken van Schrijver, Wilma, Keuning, Joh. Breevoort), bij de keuze van de g ...

6 februari 1925
De Reformatie
C. T.
108 woorden
De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880 tot 1930,  uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan  op 1 Dec. 1930, Amsterdam, 1930.

De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880 tot 1930, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 Dec. 1930, Amsterdam, 1930.

Dit, keurig uitgegeven, Jubileumboek is een gedenkteeken bij het gouden feest van den Nederlandschen Uitgeversbond, dat met het instructieve boekje van den heer J. Tersteeg over het Uitgeversbedrijf een blijvend getuigenis vormt, van wat de Uitgeversbond is geweest en heeft gedaan. We vinden arti ...

30 januari 1931
De Reformatie
C. T.
109 woorden
„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste  van het lezen en voordragen op christelijke  scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding  van Arie Post. Zwolle — „Jachin”.

„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding van Arie Post. Zwolle — „Jachin”.

„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding van Arie Post. Zwolle - „Jachin”.Van dit tijdschrift, waarover we eerder in artikelverband uitvoerig schreven, werden ons de nummers ö en 6 (Aug. en Oct.) v ...

3 februari 1928
De Reformatie
C. T.
112 woorden
Wat Uchtendgekweel tusschen

Wat Uchtendgekweel tusschen

Wat Uchtendgekweel tusschen Bloesems, dertig ernstige en blijde wijsjes voor School, Gezin en Kinderkoor, met begeleiding van piano of harmonium, muziek van J. W. van S e 11 e n, woorden van Rein Klazes.Van Zon en Hemelblauw, Gedichtenleesboek, tevens opzegverzenbundel voor School en Huis, ...

27 februari 1931
De Reformatie
C. T.
112 woorden
W. G. van de Hulst, Ergens in de wijde  wereld. Nijkerk — G. F. Callenbach.

W. G. van de Hulst, Ergens in de wijde wereld. Nijkerk — G. F. Callenbach.

W. G. van de Hulst, Ergens in de wijde wereld. Nijkerk - G. F. Callenbach.Weer een jongensverhaal van Van de Hulst, dat bij het begin een jongen doet ontmoeten, ergens in de wijde wereld op een klein zolderkamertje met een schuin raam en aan het eind dienzelfden jongen op zijn zolderkamert ...

10 augustus 1934
De Reformatie
C. T.
114 woorden
Lai-en - A. G. Schoondevbeek. Frans

Lai-en - A. G. Schoondevbeek. Frans

„Heijiermans Herinneringen", door Hulleman.Lai-en - A. G. Schoondevbeek. FransDe heer Hulleman, die als vriend en secretarie van Heijermans een tijdlang met hem heeft samengewerkt, heeft zijb. herinneringen verzameld en tot een prettig leesbaar geheel vereenigld. Ze zifn van. allerl ...

22 januari 1926
De Reformatie
C. T.
122 woorden
Zonnig Leven, „In ’t Kabouterbosch” door Jac. v. d. Klei. Laren — A. G. Schoonderbeek.

Zonnig Leven, „In ’t Kabouterbosch” door Jac. v. d. Klei. Laren — A. G. Schoonderbeek.

Een frisch, fleurig kleuterboek, dat vertelt van twee kindertjes, die in 't bosch verdwalen, maar, dank zij de hulp van „pinklevink", den vogel, die woont in den boom voor 't huis der kleinen, door kaboutertjes worden thuisgebracht. In vierregelige, meestal goede, versjes, wordt het vernaaltje ve ...

23 januari 1925
De Reformatie
C. T.
123 woorden
„xMarnix-drukken",

„xMarnix-drukken",

In Wolters' serie „Marnix-drukken”, die in betrekfcelijk korten tijd al meer dan 20 deelen „Lectuur in demoderne talon voor de Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs" bracht, verschoen liet tweede deel van „Voiïi Goldnen Uberfluss, Deutsches Lesebuch für die Unterklassan, heransgog ...

19 november 1926
De Reformatie
C. T.
124 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

We ontvingen het jubileum-nummer van het tijdschrift „De Vrouw ©n haar huis", uitg. van Holkema en Warendorf, Amsterdam. Gedrukt O'p Icunstdrukpapier, in oranjeomslag, artistiek geïllustreerd, o.m. met een miniatuur in kleuren van H. M. de Koningin, met reproiducties van iubileum.weefsels en - ku ...

7 september 1923
De Reformatie
C. T.
126 woorden
I. Boven en N. W. van Diemen de Jel, Osanna  in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen  voor gemengd koor en huisgezin. Kampen — J. H. Kok, N.V.

I. Boven en N. W. van Diemen de Jel, Osanna in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin. Kampen — J. H. Kok, N.V.

In dezen bundel worden ruim honderd, meerendeels bekende christelijke en vaderlandsche liederen van ouden en nieuwen tijd samengebracht en gemelodiëerd. Uit het Geuzenliedboek, uit Valerius' Gedenkklanek, uit „Het boek der Psalmen" van L. H. Dteelman, uit het weik van Fransche en Duitsche meester ...

27 juli 1934
De Reformatie
C. T.
128 woorden
van 52