GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
LITERATUUR EN KUNST.

LITERATUUR EN KUNST.

Een smaakvol uitgegeven boekje van een auteur, die een zeer bijzondere plaats inneemt onder de moderne literaire kunstenaars.Meer dan als prozaïst is Mr Jacob Israël de Haan ons bekend als dichter, als Joodsch dichter. Hij is immers de zanger van „het Joodsche Lied", van de vele, dikwijls ...

28 juli 1922
De Reformatie
C. T.
959 woorden
Kerstklanken in de literatuur.

Kerstklanken in de literatuur.

Men zal taij vergeven, dat ik de bespreking van „Nieuwe Boeken", deze week onderbreek voor een iartifcel over „Kerstklanken in de literatuur".Het groote feit imm'ers, dat we thans weer mogen gedenken is al eeuwen lang gevierd en het spreekt dus vanzelf, .dat de literatuur telkens weer er o ...

22 december 1922
De Reformatie
C. T.
1462 woorden
Bij de Jaarswisseling.

Bij de Jaarswisseling.

Ook nog deze week laat ik het vervolg van m'n artikelen-reeks liggen, uit dezelfde overweging, diemij de yorige [mjaal er toe h'radht.Evenzeer toch lals (het Kerstfeest is de j aars wisseling een gebeurtenis, - die het leVen-van-allen-dag een oogenblik doet stilstaan, die de gewone verhoud ...

29 december 1922
De Reformatie
C. T.
1396 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

III. S. Anema, , Keurgerechten van Nederlandsch Proza en Poëzie. H.Het boek, dat we deze week moeten bespreken, IS bet tweede en laatste deel van een bloemlezing uit de Nederïandsohe literatuur, bestemd „voor de drie eerste jaren der Qb'ristelijke scholen me ...

5 januari 1923
De Reformatie
C. T.
B. W.
1411 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

IV: Marie Diers, De Brieven van den ouden Josias. De romans van de Duitscihe auteur Marie D'iers zijn hier te lande in betrekkelijk korten tijd zeer bekend geworden.Reeds verschenen in vertaling „Tante Lütte", Dr Joost en zijn zeven zorgen", , , Het z ...

12 januari 1923
De Reformatie
C. T.
2230 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

V. Marie Diers, D'e Brieven van ouden Josias. (Vervolg.) denIn het vorige nuim'mer van ons blad had ik al do beschikbare ruimte noodig voor een algemeen overzicht van Marie Diers' briefvorm-roman „De Brieven van den ouden Josias". Enkele opmerkingen, die ik ...

19 januari 1923
De Reformatie
C. T.
1541 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

VI. S. Ulfers, Hiarro Walter. Wie den naatii leest van den blekenden ©m.predikant der Ned. Hervormde Gemeente van Rotterdam, Ds |S. Ulfers, denkt aanstonds aan zijn ïnooien bundel dorpssclietsen „Oostloorn".Die sctetsen 'zijn ...

26 januari 1923
De Reformatie
C. T.
1787 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

VIL Herman Robbers, De Nederlandsche litteratuur na 1880. Herman Robbers is een van de belangrijke figuren uit de gesciiedenis v^an de Nederlandsche literatuur na 1880.Blijkens eigen mededeelingen (men zie „E d'Oliveira, „De Jongere Generatie", J). 96 ...

2 februari 1923
De Reformatie
C. T.
1752 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

•Herman Robbers „Het ontstaan van een roman”.In m’n (vorige boekbespreking wees ik' op h'et 'alleszins bruikbare nieuwe boekje van Herman Robbers „De Nederlandsohe Litteratuur na 1880".Ongeveer gelijktijdig versoheen van zijn hand een ander geschriftje in de bekende Querido-serie, „ ...

16 februari 1923
De Reformatie
C. T.
1662 woorden
Nieuwe Boeken.

Nieuwe Boeken.

P. J. Cohen De Vries, Kinderen m' n uit klas. De „kinder-psychologie", de psycihologische beschouwing van de kinderziel, is in den laatsten tijd in de literatuur aan de orde van den dag.Misschien is het een nieuwe reactie-vorm tegen de verdwazing der tendenz ...

23 februari 1923
De Reformatie
C. T.
1838 woorden
van 52