GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
SENSATIELECTUUR.

SENSATIELECTUUR.

In den regel zijn de hoofdartikelen van onri blad c; ewJjd aan een stof, die op eenigerfei wijzo de openbaring van het G-ereformeerde leven of de trereformeerde levensgedachte raakt, 2sulks in aansluiting bij den koers, dien hét blad wenscht te volgen. Wat verband houdt met de literatuur en de li ...

13 mei 1927
De Reformatie
C. T.
2314 woorden
De cultureele beteekenis van bet boek.

De cultureele beteekenis van bet boek.

Evenals het vorige jaar wordt ook nu door de Verpciiiging ter bevordering van de belangen des Boekhandels een „Boekenweek" georganiseerd, die ten doel heeft met alle daartoe ten dienste staande middelen propaganda te voeren voor het goed© boek.Een van de gronden, waarop die propaganda steu ...

6 mei 1932
De Reformatie
C. T.
1684 woorden
Amusementslectuur.

Amusementslectuur.

Zooals omtrent vrijwel alles wat er in het bonte moderne leven te koop is, bestaat er ook een vraagstuk betreffende onlspanninglectuur. En het is heusch niet het minst ingewikkelde of beteekettende van de vele hedendaagsche quaesties, want er staat niet slechts een gansche complicatie vati opvatt ...

23 maart 1934
De Reformatie
C. T.
1557 woorden
De Ethiek van Karl Barth.

De Ethiek van Karl Barth.

I. Nog niet lang geleden verscheen in Duitschland een dissertatie over de verhouding van rechtvaardigmaking en heiligmaking i), waarin de schrijver zegt, dat systematisch inzicht spoedig in zijn onderwerp zal ontdekken het groote thema, vanvfaax uit de soms verwarr ...

10 april 1931
De Reformatie
G. C. B.
C. T.
3057 woorden
Gorters „Mei."

Gorters „Mei."

In het vorige artikel, waarin we op de figuur van den pas gestorven dichter Herman Gorter de aandacht vestigden en op de geschiedenis, men kan haast wel zeggen de tragiek, van zijn dichterschap, lieten we de beschouwing van zijn voornaamste werk „"Mei" ter zijde, om daaraan een afzonderlijk artik ...

30 september 1927
De Reformatie
C. T.
3072 woorden
Job. P. Ruys, Martha's Bruidsdagen.

Job. P. Ruys, Martha's Bruidsdagen.

Tot. de nieuw-verschenen christeUjke romans, waarover wij in deze artikelen handelen, behoort ook het boek, dat reeds van enkele...maanden geleden dateert: .„Martha's B rui dsda.: g.gte-, , ^ van Joh. F. Ruys i). .'•"'"'.•' '•De naam Joh. P. Ruys is eeai .pseudoniem v'an een schrijver, . d ...

16 december 1927
De Reformatie
C. T.
1638 woorden
Streuvels’ Werkraenschen”.

Streuvels’ Werkraenschen”.

II. In het vorige artikel hebben we het karakter van Streuvels' psychologie beschouwd, als noodzakelijke inleiding op de bespreking van den bundel „Weikmenschen', die nu aan de orde komt.De bundel bevat, we zeiden het reeds, drie schet-sen, De Werluna ...

27 januari 1928
De Reformatie
C. T.
2489 woorden
Streuvels' „Werkmenschen".

Streuvels' „Werkmenschen".

I. Van Stijn Streuvels, den bekenden Vlaamsehen Auteur, die tot de groep der spiecifiek-Vlaamsch© schrijvers behooit, ver^clieen e: nigen tijd geleden een nieuwe schetsenbundel, die om meer dan een reden de aandacht verdient, 't Is niet zijn jongste werk (de roman ...

20 januari 1928
De Reformatie
C. T.
1457 woorden
Henflr. Kuyper-van Oordt. De wrok van Diederlk Spijkerboer.

Henflr. Kuyper-van Oordt. De wrok van Diederlk Spijkerboer.

Bij de Uitgeversmaatschappij „Holland" versdieeu de vorige week een boekjje, dat het eerste deel is van een komende serie, die we zouden kunnen noemen de christelijke pendant van de bekende „Literaire-Luxe-reeks". Want als deze zal zij korte, op zichzelf staande verhalen brengen, kleine romans ZO ...

27 april 1928
De Reformatie
C. T.
1848 woorden
Gekrookt Riet, door D. Noordam.

Gekrookt Riet, door D. Noordam.

Sinds Brusse met zijn verhaal van Boefje de algemeene belangstelling wekte voor het kind, dat slachtoffer is van zijn omgeving en opvoieding, heeft de boefjes-figui^r zijn plaats in de literatuur behciiden. Telkens weer verschijnt hij ten tooneele, met een anderen naam en wisseling van omstandigh ...

8 juni 1928
De Reformatie
C. T.
1597 woorden
van 52