GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

We ontvingen het jubileum-nummer van het tijdschrift „De Vrouw ©n haar huis", uitg. van Holkema en Warendorf, Amsterdam. Gedrukt O'p Icunstdrukpapier, in oranjeomslag, artistiek geïllustreerd, o.m. met een miniatuur in kleuren van H. M. de Koningin, met reproiducties van iubileum.weefsels en - ku ...

7 september 1923
De Reformatie
C. T.
126 woorden
De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.

De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.

De Homoeopathische Huisdokter, door Dr Clothar Müller. Tweede druk, naar de 14e uitgave uit het Duitsch bewerkt en met een woord vooraf voorzien door H. van Rooyen, arts.J. H. Kok N.V. - Kampen.We behoeven dezen tweeden druk van het bekende boek. dat in zoovele gezinnen een treffeli ...

16 september 1932
De Reformatie
C. T.
96 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

De Redactie ontving ter bespreking de Juli-, Augustus-en Septembernummers van verschillende tijdschriften en periodieken. Uiteraard is het niet mogelijk den inhoud van al die vele bladen volledig weer te geven. We vermelden daarom wat ingekomen is en noemen enkele artikelen of bijdragen. In de ma ...

16 september 1932
De Reformatie
C. T.
1022 woorden
16 maanden in gevangenschap bij Chineesche Communisten, door Ernst Fischle (177 blz., ing. f 1.75, geb. f2.50).

16 maanden in gevangenschap bij Chineesche Communisten, door Ernst Fischle (177 blz., ing. f 1.75, geb. f2.50).

16 maanden in gevangenschap bij Chineesche Communisten, door Ernst Fischle (177 blz., ing. f 1.75, geb. f2.50).N.V. J. H. Kok - Kampen.Mijn reis naar de Russische grens, dertiende radio-toespraak van Dr F. J. Krop (32 blz. f 0.30).„Geloof en Vrijheid", Ie Pijnackerstraat 102, ...

16 september 1932
De Reformatie
C. T.
368 woorden
De 20e eeuwsche letterkunde.

De 20e eeuwsche letterkunde.

(Overzicht.) Wanneer we, staande bij een mijlpaal op den weg der ontwikkeling van het nationale leven als het heuchelijk feit van den dag, terugzien ook over het terrein der letterkunde, en we trachten één algemeenen indruk te vinden, van wat de voorbije jaren hebb ...

7 september 1923
De Reformatie
C. T.
A. J. LAKKE.
BREEN.
4676 woorden
Twee Kerstnummers.

Twee Kerstnummers.

Nog oaitving de Redactie twee kerstnummers van geïllustreerde periodieken, die we in deze kerstweek gaarne aankondigen.'t Eene is „K e r s t k 1 o k g e 1 u i d e n" van de Ghr. Illustratie „De Spiegel" (uitg. Gebrs. Zomer en Keunings U.M., Wageningen), een. aflevering van 32 bladzijden op ...

30 december 1932
De Reformatie
C. T.
664 woorden
H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.

H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.

H. W. Laman, Karakterschetsen en Levensbeelden. Uitg. van het Geref. Tractaatgenootschap „Filippus". Uitgevers J. B. v. d. Brink & Go. N.V. te Zutphen.In dit goed uitgegeven hoekje van 158 bladzijden brengt de Schrijver samen een aantal, meest korte, artikelen, die in „een kerkblad" ve ...

6 januari 1933
De Reformatie
C. T.
233 woorden
Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.

Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.

Marijo, Het gezin van den Chauffeur. N.V. W. D. Meinema, Delft.De chauffeur, over vfiens gezin in dit boek wordt verteld, is in dienst van een autobus-onderneming, die de verbinding tusschen het dorpje aan den dijk en de naast gelegen stad onderhoudt. Als echter de onderneming in andere ha ...

13 januari 1933
De Reformatie
C. T.
271 woorden
J. C. Sikkel, Onder de Vleugelen des Heeren.  Uitgave in braUle-schrift van het J. G. Sikkelfonds.

J. C. Sikkel, Onder de Vleugelen des Heeren. Uitgave in braUle-schrift van het J. G. Sikkelfonds.

Het is een heel ongewoon boek, dat ik heb te bespreken.Waarschijniyk is het ook niet „pas-verschenen", want na vele omzwervingen eerst heeft het mij bereikt.En toch kondig ik het graag en met nadruk aan. 't Is namelijk de uitgave in braille-schrift van het boek van Ds J. C. Sikkel, ...

26 oktober 1934
De Reformatie
C. T.
222 woorden
Een actueel belang.

Een actueel belang.

Wanneer ik met te schrijven in deze rubriek mij op vreemd erf begeef is het, om met een enkel kort woord een actueel belang te bepleiten.Ik bedoel het belang van de vele jongeren uit onze gezinnen, die dit jaar hun studie aan een der Openbare Universiteiten gaan beginnen. De colleges zijn ...

16 september 1932
De Reformatie
C. T.
717 woorden
van 52