GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Uit Amerika. Zonder, twijfel zijn onze lezers vol belangstelling voor het tournee van Prof. Schilder. Vooral voor de wijze waarop onze amerikaansche broederen op zijn bezoek reageeren.Voor een paar weken „bezong" de amerikaansche „Wachter" de komst van onzen ...

17 februari 1939
De Reformatie
C. V.
3221 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Tot in het diepst zijner ziel ontroerd. In een onzer kerkelijke bladen stond het volgende: Prof. de Bruin schrijft in „de Wekker" (Chr. Gerei Weekblad) dat hij tot in het diepst zijner ziel ontroerd werd to«n hij in een Ghr. Geief. Kerkbode las dat de kloof ...

24 februari 1939
De Reformatie
C. V.
1889 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De Strijd over Doop en Verbond. (Vervolg.) En dan is nog niets gezegd van Paulus: ! Als hij spredit van éérsten en Tweeden Adam; als ihij in 'Romeinen V den éérsten éénen met degenen, die in hem begrepen zijn, plaatst tegenover den Tweeden • Eénen met degenen, die ...

17 maart 1939
De Reformatie
C. V.
2498 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nog eens: bioscoop en film. Naar aanleiding ivan het istuk van Ds Popma over bovengenoemd onderwerp, opgtnomen in de Persschouw, een paar weken geleden, kwam bij de Redactie een brief in van B. v. d. Velden, Jaersveltstraat 52 B, Rotterdam-Zuid.Omdat deze br ...

24 maart 1939
De Reformatie
Popma.
C. V.
2509 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Prof. Schilder sprekend in Grand Rapids over de Algemeene Genade. Met bijzondere spanning werd in Amerika tegemoet gezien de rede over de Algemeene Genade, die Prof. Schilder in het groote kerkgebouw van de Protestantsch Gereformeerde Kerk te Grand Rapids zou houde ...

31 maart 1939
De Reformatie
C. V.
1646 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nog iets over doop en verbond. In het nummer van verleden week namen we een paar uitspraken op uit Ursinus' Gatechismusverklaring. 'De verklaring, die de bedoelingen van den opsteller weergeeft.Gelijk algemeen bekend is, is deze verklaring van Ursinus te boe ...

7 april 1939
De Reformatie
C. V.
2177 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nog eens over „de mystiek". In de Persschouw werd er vroeger reeds op gewezen, dat in onze kerkelijke pers de laatste maanden nog al eens wiat te doen is geweest over „de mystiek".Gelijk bekend iSj zijin er ini onze kerken velen, die dat woord „mystidki" 'gr ...

14 april 1939
De Reformatie
C. V.
2524 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Onderwerpelijke" prediking. Hoe funest die werkt, dat vertelt Ds H. J. Spier in het „Kerkblad van de Ger. Kerk van West-IJsselmonde". Die prediking rriaakt het den ongeloovigen véél te 01 a k k e 1 ij k en den geloovigen veel te m o e i 1 ij k.Zij gaat imme ...

21 april 1939
De Reformatie
C. V.
2979 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Over „zellonderzoek", „kenmerken", enz; (I.) In de discussie over zelfonderzoek, kenmerken des geloofs, enz. is allerlei misverstand en wanbegrip en de daarmede gepaard gaande verkettering en verdachtmaking ingeslopen. Het zal een zegen zijn als ook ten aanzien van ...

28 april 1939
De Reformatie
C. V.
2159 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nephudrion essi; pareleuseiai. Dit bekende woord van een kerkvader hoef ik hier niet te vertalen; want in Zuld-Afrika wordt het aan Voetlus toegekend. Zie een bericht uit „De Standaard": Dr Los het ook gespreek van geskille wat in die Geref. Kerke in Nederla ...

5 mei 1939
De Reformatie
C. V.
2247 woorden
van 31