GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksteren. Warmeer wij begeeren echt, zuiver Pinksterfeest te vieren 'en dus gaan zoeken naar het eigenlijke, het wezenlijke, het nieuwe ia het Pinksterfeit, dan overvalt ons altijd weer een gevoel van verlegenheid. Wij kunnen dat eigenlijke zoo moeilijk ontdekken ...

De Reformatie
C. V.
2346 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Herstelde wereldorde. Als de Christus in het menschenleven komt en Zich vastsnoert, ook met banden van vleesch en bloed, aan het menschelijk geslacht, dan is dit Zijn groote werk, dat Hij de orde der oorspronkelijke dingen herstelt, ja, tot gróóter heerlijkheid bre ...

De Reformatie
C. V.
718 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Uitgesloten. In de evangelieverhalen vinden we geen levensbeschrijving of zielsontleding van onzen Heer Jezus Christus! Wie er zooiets in zoekt, zal ze nooit verstaan. Neen, Mattlieüs en de anderen teekenen scherp en kleurig den ambls weg, de ambts - worsteling, de ...

De Reformatie
C. V.
662 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Aangesloten. Wij gelooven, dat Jezus, de Christus, zaad van David is. Uit Davids lijf zou de groote Koning der wereld voortkomen. Vóór eeuwen had God dat reeds beloofd. En door Maria heeft God die belofte vervuld. Maria is Davids dochter en als de Christus vleesch ...

De Reformatie
C. V.
699 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ingesloten. Matth. 1:21 b. In het verhaal van Christus' geboorte, zooals Mattheüs dat geeft, is een klein, fijn trekje, dat onze aandacht niet mag ontsnappen.'t Is dit, dal de Heere niet aan Maria, maar aan Jozef opdracht geeft het komende lündje Zijn naam t ...

De Reformatie
C. V.
597 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De preektrant van de dominé's in de kerlcen der Afscheiding in de jaren 1834—1869, door Ds D. van Dijk. 1)In de roman-litteratuur der laatste jaren is zonder twijfel het „probleem" van het huwelijk en de liefde een der meest besproken onderwerpen, In alle mogelijke situaties en met alle mo ...

De Reformatie
C. V.
1800 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Reformatorische polemiek. I. Wanneer men op een stillen avond, rustig, vol laandacht, dit boek doorleest, dan wordt men ongemerkt, vanzelf, teruggcbraclit naar een wondermooien tijd. Al lezende komt men ea- „in". De spanningen, confl ...

De Reformatie
C. V.
1839 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Reformatorische polemiek. Doleantie-stemmen, bijeengebracht door Dr J. C. RuUmann. — Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen, 1936. , .'II. /Met de typeering van dit boek der veelsoortige Doleantie-stemmen als b o e k-van-p o 1 e- miek hebben we het even ...

De Reformatie
C. V.
2931 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Reformatorlscbe polemiek. III. (Slot.) , Groens zware levenskruis — we zagen het in ons vorige artikel — was de voortdurende tegenwerking van zijn „broeders". Daarover klinkt telkens weer zijn droevige klacht.Vooral ook moet de methode, die de „vriend ...

De Reformatie
C. V.
2839 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Dispuut Delleman—Van Dijk, Delleman—Schilder. Ds Til. Delleman stelde mij dezer dagen voor, dat nu Ds Bavinck niet meer in staat bleek, zijn referaat op den Theol. Schooldag aan „De Reformatie" af te staan (waarna dan eerst Ds D. van Dijk, vervolgens ik zelf liet w ...

De Reformatie
K. S.
TH. DELLEMAN
C. V.
2780 woorden
van 31