GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. III. In het volgende Nummer (dat van 1 Juni 1919) bespreekt Prof. K. deze zaak opnieuw. Hij doet het dan onder het zeer sprekende ppschrift: ...

30 september 1938
De Reformatie
C. V.
1574 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven > ) I. Geachte Vergadering, Uw comité heeft mij gevraagd) vanmiddag iets tot u te zeggen over het verband, dat er besdaal! tussclien twee machtige werkelijliheden in het menschenleven, of, nauwlieüriger gezegd, in Jhet christen ...

7 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2376 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Euyper over bet karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. IV. Van groot belang voor het onderwerp, dat we hier bespreken is een artikelenserie van de hand van Prof. Kuyper over „De bevoegdheid der meerdere ...

7 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1464 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof, Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. Na die schoone jaren komt inzinkmg. Er zijn dassen en synoden, die hun bevoegdheid te buiten gmgen en zoo kwam er het gevaar van een aantasten van de vri ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1230 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5947 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2830 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VI. Alsnu tot de kern van zijn onderwerp komende (in No. 2356) poneert Prof. Kuyper allereerst de steUing: alle kerkelijke macht, door Chris ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
809 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. III. Tot dusver hebben we alleen gesproken over het verband-i tusschen armoede en geestelijk leven zooals dat door Gods genade gelegd kan worden ©n ook inderdaad gelegd wordt in den individueelen christen ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
3025 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Euyper over bet karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VII. In No. 2357 nu nader op de macht der meerdere vergaderingen ingaande, wordt eerst g; ezegd: de meerdere vergadering ...

28 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1791 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VIII. De machlssfeer der meerdere vergaderingen moi dus zeer concreet worden aangegeven. Met algi meene uitspraken vordert men niet. Een helden gre ...

18 november 1938
De Reformatie
C. V.
936 woorden
van 31