GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (V.) We zouden thans iets zeggen over het Sohriftbewijs van Prof. Hepp. Nogmaals leg ik daarbij den nadrui, op - wat voor mij de hoofdzaak is. Hoofdzaak is niet, of de meeningen, die thans in geding gebracht zijn, juist zijn. Het is alleen, ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
6622 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VI.) Verleden week lieten we Prof. Dr A. Noordtzij aan het woord. Wat deze in zijn kommentaar op Ezechiël opmerkte, wees duidelijk uit, dat (tenzij deze theoloog er niets van zou begrepen hebben), de tegenwoordige hanteering van den term „ ...

De Reformatie
K. S.
J. M. S.
C. V.
7641 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper's oordeel over „de Nederlandschs Hervormde Kerk".') I. Er is in onze kerkelijke pers ©en discussie aan den gang over de vraag of de Hervormde Kerk een „valsche kerk" moest worden genoemd in den zin van onze belijdenis. E ...

De Reformatie
C. V.
1715 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven. (IV.) We spraken over Heidegger. In nauw verband met zijn gedachten verdient nog een andere schrijver onze aandacht: Adolf Sternberger, met zijn boek: „Der verstandene Tod"; dit boek wil een onderzoek instellen naar Heideg ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
4768 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ifloeilijkheden van tekstkeuze. De heer H. Algra schrijft in „Leeuwarder Kerkbode": Vroeger had men in een gemeente in het Noorden van Friesland een dominee, van wien men, evenals van Oldenbarneveldt kon zeggen, dat 'hij was „singulier in alles".Hij h ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
2860 woorden
Dr A. Kuyper’s oordeel over „de Nederlandsche Hervormde Kerk”.

Dr A. Kuyper’s oordeel over „de Nederlandsche Hervormde Kerk”.

II. Tot mijn spijt komt dit artikel niet onmiddellijk na, het eerste. De oorspronkelijke copie ervan is blijkbaai- op weg naar Goes verongelukt. Ze is wel verzonden maar niet gearriveerd op het bestemde a; dres.Dr Kuyper schrijft het volgende; Heraut 698: ...

De Reformatie
C. V.
1328 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de „onsterfelijkheid der ziel". Nog even wil ik antwoorden op Prof. Kuypers critiek op mijn citeeren van Dr A. Kuypers uitspraak over de „onsterfelijkheid der ziel", zoo^ als die te vinden is in „De Reformatie" van 22 Januari j.l.Om het ...

De Reformatie
C. V.
1440 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een „nochtans" in verkiezingsdagen. Prof. Dr Th. L. Haitjema schrijft in het vijfde verkiezingsnummer van „Land en Volk" (Christelijk-Hlstorisch): TOCH CHRISTELIJKE POLITIEK! De Wet Gods voor de leveiisordeningen, dat is per s ...

De Reformatie
Pr. Dr TH. L. HAITJEMA.
K. S.
C. V.
4210 woorden
DE HISTORIE

DE HISTORIE

Dr Kuyper over sabjectlvlsme en personalisme. 't Begint zoo langzamerhand toch wel door te dringen tot de velen, dat het subj ectivisme, i de vergoddelijking van het schepsel en het personalisme, de vergoddelijking van 'de mensdhelijke „persoonlijkheid" de groote g ...

De Reformatie
C. V.
2141 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

20 soonsaanduiding te nemen op deze wijze: Indien we waarlijk de broeders liefhebben, dan hebben we daarin een getuigenis, dat we uit God zijn geboren. Die de Waarlieid is. Maar wij hebben altijd te bedenken, dat we deze kennis uit de liefde, waarvan de Apostel spreekt, niet hebben, alsof we daar ...

De Reformatie
C. V.
613 woorden
van 31