GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerstfeest — het feest van het nieuwe begin. Weer is het Kerstfeest aangebroken. Millioenen menschen zullen bezig zijn met dat groote, wondere gebeuren van Betlilehem.Een veelstemmig lied over liet kindje in de kribbe en de engelen en de herders zal weer op' ...

De Reformatie
C. V.
1638 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven > ) I. Geachte Vergadering, Uw comité heeft mij gevraagd) vanmiddag iets tot u te zeggen over het verband, dat er besdaal! tussclien twee machtige werkelijliheden in het menschenleven, of, nauwlieüriger gezegd, in Jhet christen ...

De Reformatie
C. V.
2376 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

De Reformatie
C. V.
2871 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. III. Tot dusver hebben we alleen gesproken over het verband-i tusschen armoede en geestelijk leven zooals dat door Gods genade gelegd kan worden ©n ook inderdaad gelegd wordt in den individueelen christen ...

De Reformatie
C. V.
3048 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksteren. Warmeer wij begeeren echt, zuiver Pinksterfeest te vieren 'en dus gaan zoeken naar het eigenlijke, het wezenlijke, het nieuwe ia het Pinksterfeit, dan overvalt ons altijd weer een gevoel van verlegenheid. Wij kunnen dat eigenlijke zoo moeilijk ontdekken ...

De Reformatie
C. V.
2346 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocrtie.

Bezwaarden over en onder de synodocrtie.

32 In het jaar 1944 — zoo zagen we drie weken geleden — vielen de groote beslissingen in de Gereformeerde Kerken. De „leer" werd toen met de grootst mogelijke duidelijkheid vastgesteld en met de grootst mogelijke kracht bindendverklaard.Het sprak toen vanzel ...

De Reformatie
C. V.
1737 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

In ons vorige artikel hebben we de verklaring van ds Bouwmeester en dr Schippers naar haar z a k e - 1 ij ken inhoud getoetst.’t Bleek ons toen, dat ze een wonderlijk^ dubbelzinnig, en daardoor innerlijk tegenstrijdig karakter draagt. De opstellers wilden zich daarin en daarmee met alle ge ...

De Reformatie
C. V.
2207 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

Bezwaarden over en onder de synodocratoe.

De „draai” van Dr Schippers III.De „draai” van Dr Schippers III.Nog een belangrijke bijdrage in den kerkeiijken wirwar heeft Dr Schippers' ons geschonken.Zie, zoo betoogt hij ergens, vergis u niet! ^) Er wordt wel eens gezegd, * dat de bezwaarden de „groepj" liever hebben dan ...

De Reformatie
C. V.
2040 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „draai" van Df^ Schippers IV.We zullen op het weergegeven betoog van Dtr Schippers, hoewel het om zoo te zeggen om een critische bespreking smeekt, niet in den breede ingaan.We maken alleen een paar opmerkingen!Van ganscher harte beamen we het woord van Calvijn: , , Wat wi ...

De Reformatie
C. V.
1882 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

De „weg tterüg"" vart ds H. J. Spier'.Onder degenen, die tijdens de zware worsteling uit de jaren 1942—'44 vóóraan stonden in den kring der bezwaarden behoort, zooals we reeds vernamen, behalve dr Schippers, ook ds H. J. Spier.Levendig nam hij o.a. deel aan de werkzaamheden van den ...

De Reformatie
C. V.
1907 woorden
van 31