GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven > ) I. Geachte Vergadering, Uw comité heeft mij gevraagd) vanmiddag iets tot u te zeggen over het verband, dat er besdaal! tussclien twee machtige werkelijliheden in het menschenleven, of, nauwlieüriger gezegd, in Jhet christen ...

7 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2376 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2830 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. III. Tot dusver hebben we alleen gesproken over het verband-i tusschen armoede en geestelijk leven zooals dat door Gods genade gelegd kan worden ©n ook inderdaad gelegd wordt in den individueelen christen ...

21 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
3025 woorden
Pinkstergeest en Vrijheid

Pinkstergeest en Vrijheid

Diep geworteld is in ieder menschenhart het begeeren, de hartstocht naar vrijhield. Ja, misschien is dè immer actieve vrijheidsdrang, die met het menschenleven zélf gegeven is, wel de motorischei kracht van aUe begeerten en verlangens, die in mensohen gisten kunnen. Waarom anders zoekt de mensch ...

24 mei 1947
De Reformatie
K. S.
C. V.
2279 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie. 1) 1

Bezwaarden over en onder de Synodocratie. 1) 1

Onbegrijpelijkerwijs zijn" er ook nog verblinde zielen, welke dit niet of niet meer zien! Ik las b.v. dezer dagen ergens de ontstellende verklaring, dat de Gereformeerde kerken de crisis welke haar in de laatste jaren had geteisterd te boven zijn gekomen! Als men zoo iets hoort, weet men eigenlij ...

7 juni 1947
De Reformatie
C. V.
2494 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie. 2

Bezwaarden over en onder de Synodocratie. 2

Iedereen weet het: in de synodooratische Gereformeerde Kerken zijn heel veel „bezwaarden". Wie zijn ooren en oogen goed den kost geeft, merkt dat al héél gauw. Niet dat ze „pro-vrijgemaakten" zijn — dat is natuurlijk weer heel wat anders. Maar „bezwaard" zijn ze wèl.Soms vraagt men zich we ...

14 juni 1947
De Reformatie
C. V.
2396 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie»

Bezwaarden over en onder de Synodocratie»

3 Van 1902 af tot September 1944 heeft de oude Wachter geleefd en gewerkt. Meermalen was het ongetwijfeld het meest gelezen kerkelijk orgaan. Steeds koerste het - al geschiedde dit nu eens met grooter dan weer met geringer stuurmanskunst - in dezelfde richting. Na ...

21 juni 1947
De Reformatie
C. V.
2706 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

4 We willen nu nagaan, wat de vroegere Wachterredacteuren over de in het geding zijfide kwesties schreven. We doen dit, omdat, voor zoover ons bekend is, deze nog steeds voor him rekening nemen wat indertijd uit him pen vloeide. Omdat dit zoo is, loven de door hen ...

28 juni 1947
De Reformatie
C. V.
2585 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

5 Wij gaan nu luisteren naar wat de hoofdredacteur van „De Wachter" tijdens en over jiet conflict, waarin de Gereformeerde Kerken eenerzijds den weg van de secte werden opgedreven en zij, andererzijds, ook tot een hernieuwde vrijmaking-in-Christus werden geleid, al ...

5 juli 1947
De Reformatie
C. V.
2451 woorden
Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

Bezwaarden over en onder de Synodocratie.

6 Wij willen thans de houding, welke dè menschen van de wijsbegeerte der wetsidee in de religieuze en kerkelijke crisis van het laatste decennium aannamen, onder de loupe nemen.Zal men daarbij evenwel de noodzakelijke billijkheid betrachten, dan dient men zi ...

12 juli 1947
De Reformatie
C. V.
2481 woorden
van 31