GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-litteratuur. V. Wij komen thans tot een zeer belangrijk punt in de kwestie die ons bezighoudt, n.l. de verhouding van de Kerk tot den Staat, zooals die naar Groens overtuiging behoort te zijn."Wanneer men omtr ...

De Reformatie
C. V.
1622 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-litteratuur. XIII. De groote vraag is nu: wanneer acht Groen een afscheiding geoorloofd, ja, noodzakelijk? Ook op die vraag is zijn antwoord duidelijk en beslist. Men hoore: „Zullen wij ons afscheiden? Welligt ...

De Reformatie
C. V.
1663 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof, Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. Na die schoone jaren komt inzinkmg. Er zijn dassen en synoden, die hun bevoegdheid te buiten gmgen en zoo kwam er het gevaar van een aantasten van de vri ...

De Reformatie
C. V.
1240 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een vaarweL Schrijvend voor dit hoekje van „De Reformatie", moge mijn eerste „groet" aan de lezers een „vaarwel" zijn. Niet van hem, die de niet te vervullen taak zich zag opgedragen Prof. Schilder hier te vervangen, aan hen, die vooral hier zullen merken, dat onze ...

De Reformatie
K. D.
C. V.
2303 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

In het voetspoor van Dr Kuyper Sr wandelende, heeft „De Reformatie" er steeds sterken nadruk- op gelegd, dat we in de Heilige Schrift met één ondeelbare, ononderbroken Heilshistorie te doen hebben. Een preek over een „historisch" onderwerp is dan alleen goed, wanneer het behandelde brok historie ...

De Reformatie
C. V.
K. S.
2598 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ingezonden en antwoord. Aan het adres van Prof. Schilder kwam in de volgende brief van Mr R. Houwink, dien we hier letterlijk overnemen: Mijnheer de Hoofdredacteur, In „De Reformatie" no. 15, van 13 Januari 1.1., komt onder den titel „Verfilosofeerde ...

De Reformatie
R. HOUWINK.
C. V.
2283 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nog altijd hetzelide. In de „Geldersche Kerkbode" vervolgt J. Dijk nog steeds zijn interessante mededeelingen over de geschiedenis van de Geref. Kerk te Arnhem.We lezen in het jongste Nummer o.a. het volgende: Nu moeten we wel iets sohrijivon over een ...

De Reformatie
C. V.
1108 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Vooruitgtang. Het is dringend noodzakelijk, temidden van allerlei narigheid, niet uit het oog te verliezen de zegeningen, die God aan Zijn Kerk in deze landen geeft.We nemen daarom gaarne over wat Ds Popma onder bovenstaand opschrift in het „Amersfoortsch Ke ...

De Reformatie
C. V.
2903 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Groeiende belangstelling voor de kerkelijke pers. Ds Popma schrijft in het „Amersfoortsche Kerkblad": De vorige week schreef ik, dat er meerdere belangstelling komt voor de kerkelijke pers. Men heeft mij gevraagdj of ik dat nu heusch meende.Inderdaad ...

De Reformatie
C. V.
2795 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Uit Amerika. Zonder, twijfel zijn onze lezers vol belangstelling voor het tournee van Prof. Schilder. Vooral voor de wijze waarop onze amerikaansche broederen op zijn bezoek reageeren.Voor een paar weken „bezong" de amerikaansche „Wachter" de komst van onzen ...

De Reformatie
C. V.
3221 woorden
van 31